TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Habibe GÜNGÖR, Selçuk ÇAPUK
Critical Approach for Cynicism
 
Cynicism is a interdisciplinary concept which has become indispensable part of flexible, fast, compatible, always innovative, non-routine, including risks and changeable modern society. Traditional cynical prefer to be cynical in the way of being away from all kinds of values of civilization and they believe that a cynical refuse should society rules for being virtuous; Similarly modern cynical is critical of the society or organization and they exhibit negative attitudes of it. The most distinctive feature of the modern cynical and traditional cynical is despite of being in negative attitudes towards social community or organization, they still continue to take part in it. In fact, the traditional cynical manifest a natural and simple life; modern cynical wear mask that looks like they are compatible with the community or organizations. The majority of modern people who spend their lives in hospital, school,etc. with the system postponing the saturation and focusing on making money that produces more resistance areas such cynicism. This study is intended to argue that cynicism is not only a wrong needs to be corrected as seen by the administrative investigation but also it is a defense mechanism against exploitation in the post-modern society as seen by the critical perspective.

Keywords: Traditional Cynical, Modern Cynical, Resistance, Cynicism, Cynism


Sinizme İlişkin Eleştirel Bakış
 
Disiplinlerarası bir kavram olan sinizm, esnek, hızlı, uyumlu, hep yenilikçi, rutin olmayan, riskleri içeren ve her an değişebilen modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel sinikler, her türlü uygarlık değerlerini ve toplumun kurallarını ret edip erdemli olabilmek için dünya nimetlerinden uzak kalıp sinik olmayı tercih ederlerken; modern sinikler de benzer şekilde içinde bulundukları topluma veya örgüte karşı eleştirel olmaya ve negatif tutum sergilemeye devam etmişlerdir. Modern sinikleri geleneksel siniklerden ayıran en önemli özellik ise; modern siniklerin içinde bulundukları sosyal topluluğa ya da örgüte karşı negatif tutum içinde olmalarına rağmen, onun içinde yer almaya devam etmeleridir. Hatta, geleneksel sinikler doğal ve basit yaşamı açıkça sergilemekten çekinmezken; modern sinik başarısız/öteki olarak nitelendirilmek korkusuyla sinik olduğunu maskelemekte ve içinde bulunduğu toplumla ya da örgütle uyumlu gibi gözükmektedirler. Hayatının çoğunluğu hastane, okul, fabrika gibi örgütlerde geçen modern insan veya çalışan; sürekli doyumu erteleyen ve daha fazla kazanmaya odaklanan bir sistemde sinizm gibi direnç alanları üretmektedir. Bu çalışmada, çoğunlukla yönetimsel araştırmaların sinizmi düzeltilmesi gereken ve verimliliği düşüren bir yanlış olarak görmesinin ötesine geçilerek sinizme eleştirel bir bakış açısı getirmek ve sinizmin modern ötesi bir toplumunda sömürüye karşı bir savunma mekanizması olduğunu tartışmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sinik, Modern Sinik, Direnç, Sinizm, Kinizm


Detail

CONTENT