TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ramazan DURGUT
Dispute Resolutions of The Disputes Between Investors and Investment Firm in Turkish Capital Market System
 
There might be disputes derived from exchange transactions and transactions other than exchange between investors and investment firms (intermediary institutions and banks) in capital markets. To resolve these disputes, it is always possible to appeal to the judicial justice process. Except judicial justice process, with arbitration and intermadiary, it is possible initiate alternative dispute resolutions in Turkish capital market system. If the dispute derives from exchange transaction, it is possible to appeal to Borsa İstanbul. Exchange transaction means the transactions from placing order until clearing. Objection regarding the decisions taken by Board of Directors of Borsa Istanbul before Capital Markets Board and also objection regarding the decisions taken by Capital Markets Board before courts can be made. It is possible to apply to arbitration within Turkey Capital Markets Association for the disputes derived from transactions such as custody for capital market instruments, keeping the register, occuring of virement transactions against customer’s instructions, exercising of subscription right. In this study the resolution of disputes derived from exchange transactions and capital markets transactions other than exchange in Borsa Istanbul and Turkey Capital Markets Association.

Keywords: Capital Markets, Investment Firm, Alternative Dispute Resolutions


Yatırımcı ile Yatırım Kuruluşu Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Türk Sermaye Piyasası Sistemi İçinde Çözüm Yolları
 
Sermaye piyasasında yatırımcılar ile yatırım kuruluşları (aracı kurum ve bankalar) arasında borsa işlemlerinden veya borsa dışı işlemlerden çeşitli uyuşmazlıklar çıkabilir. Bu uyuşmazlıkların çözülmesi için her zaman adli yargı yoluna başvurmak mümkündür. Adli yargı yolu dışında, genel tahkim ve arabuluculuğa başvurma yanında, Türk sermaye piyasası siteminde özel olarak oluşturulan alternatif çözüm yollarına da gidilebilir. Uyuşmazlık borsa işleminden kaynaklanıyorsa Borsa İstanbul AŞ'ye başvurmak mümkündür. Borsa işlemi, emrin verildiği andan takasın gerçekleştiği ana kadar olan süreçteki tüm işlemlerdir. Borsa İstanbul A.Ş. yönetim kurulu kararlarına karşı Sermaye Piyasası Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarına karşı da genel mahkemelerde itiraz edilebilir. Borsa işlemleri dışındaki, sermaye piyasası araçlarının saklanması, kaydın tutulması, virman işlemlerinin müşteri talimatına uygun gerçekleşmemesi, rüçhan hakkı kullanımı gibi işlemlerden doğan uyuşmazlıklarda ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde oluşturulan tahkim mekanizmasına başvurmak mümkündür. Çalışmada borsa işlemi ile borsa dışı sermaye piyasası işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların Borsa İstanbul AŞ ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde çözümü incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası, Yatırım Kuruluşu, Alternatif Çözüm Yolları


Detail

CONTENT