TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Erdal ŞEN, Emel TOZLU, Hülya ATEŞOĞLU, Ali ÖZDEMİR
The Effects of Work Stress on Cyberloafing Behavior in Higher Education Institutions
 
Today, work stress phenomenon is often brought to agenda due to high performance expectations of organizations and the increase of job and off the job problems of employees with rapid development of technology and increase of competition. While work stress has a positive effect on employees at a certain level, it may lead to negative results when it goes beyond this level. It is thought that the employees may tend towards loafing behavior as a result of work stress and these behaviors may enhance. Today, the most frequent loafing type which has come into our life is cyberloafing. Cyberloafing is that the employee uses the internet apart from the objectives of the organization within office hours. Social media is placed on the top with 78,8% of the individuals using internet within the first three months in 2014 in Turkey. As long as the policies for use of gradually increasing internet, computer and mobile devices are not determined, it becomes difficult to control cyberloafing activities. This uncontrollable power will cause productivity losses as long as it is not directed to organizational policies. In this study, it is aimed to analyze the effect of work stress on cyberloafing behavior based on the current literature and show the importance of it on the basis of higher education institutions. In the research, qualitative data will be evaluated by resorting to literature research as the quantitative method.

Keywords: Work Stress, Loafing, Cyberloafing, Higher Education


Yükseköğretim Kurumlarında İş Stresinin, Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi
 
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve rekabetin artmasıyla örgütlerin yüksek performans beklentileri ve çalışanların iş ve iş dışındaki sorunlarının artışı nedeniyle iş stresi olgusu sık sık gündeme gelmektedir. İş stresi belirli bir düzeyde çalışanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahipken, bu düzeyin üzerine çıktığında olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. İş stresi sonucunda çalışanların kaytarma davranışına yönelebileceğini ve bu davranışların artabileceği düşünülmektedir. Günümüzde bilgi teknolojileri ile hayatımıza giren en sık görülen kaytarma türü sanal kaytarmadır. Sanal Kaytarma mesai saatleri içerisinde çalışanın örgüt amaçları dışında internet kullanmasıdır. Türkiye’de 2014 yılında ilk üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin %78,8’i ile sosyal medya ilk sırada yer almaktadır. Gitgide artan internet, bilgisayar ve mobil aygıtların kullanım politikaları belirlenmedikçe sanal kaytarma faaliyetlerini kontrol etmek zorlaşmaktadır. Kontrol edilemeyen bu güç, örgüt politikalarına yönlendirilmedikçe verimlilik kayıplarına neden olacaktır. . Bu çalışmada, mevcut literatürden yola çıkarak iş stresinin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisini inceleyerek yükseköğretim kurumları bazında önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada kantitatif yöntem olarak literatür araştırmasına gidilerek, kalitatif veriler değerlendirme altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Stresi, Kaytarma, Sanal Kaytarma, Yükseköğretim


Detail

CONTENT