TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Kağan SUSUZ
The Legal Nature of Export Brokerage Agreements
 
Brokerage in export can take many different forms. The rights and liabilities of the parties in question through transactions vary depending on the legal nature of the transaction is made. Foreign trade companies in particular stand on the brokerage contracts used in exports over great significance. In this regard, the legal nature of the contract in question was studied through.

Keywords: Export, Brokerage, Foreign Trade Company


İhracat Aracılık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
 
İhracatta aracılık pek çok farklı şekilde olabilir. Söz konusu aracılık işlemlerinde tarafların hakları ve borçları ise yapılan işlemin hukuki niteliğine göre değişir. İhracatta kullanılan aracılık sözleşmelerinde dış ticaret şirketleri büyük önem arz eder. Bu bakımdan çalışmada söz konusu aracılık sözleşmelerinin hukuki niteliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, Aracılık, Dış Ticaret Şirketi


Detail

CONTENT