TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ
Toward to Real Gain With Virtual Venture: Avapreneurship
 
Thanks to the developments in technology, internet has become an indispensable part of daily life since the 1990’s. Depending on the developments over the time, the usage purpose of internet has gained diversity and spending time in virtual worlds has become one of the purpose of internet usage. Today, millions of people from around the world spend time in virtual worlds with different concepts. To exist in the virtual worlds that vary according to the pereferences, people create virtual identities called “avatar” in addition to their real identities. Increasing number of the people spending time in virtual worlds which of them are like reflection of real life (such as Second Life), lead to some other developments. The big companies exiting in different parts of the world have begun to take place in vurtual wordls such as Second Life, after realising the importance of the virtual worlds. Second life is especially chosen for this study. Second life is suitable for entrepreneurship because of the possibilities that Second Life let its users do such as produce goods or services, open bussinesses and converting the virtual money into real money. Objective of this borad literature review based study is to evaluate the opportunities which are directing people to be enrtreperenurs in virtual life whether he/she is entrepreneur in real life or not.

Keywords: Avapreneurship, Avatar Entrepreneur, Virtual Entrepreneur


Sanal Girişim İle Gerçek Kazanıma Yöneliş: Avapreneurship
 
Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde internet 1990’lı yıllardan itibaren günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Zaman içindeki gelişmelere bağlı olarak internetin kullanım amacı da zaman içinde çeşitlilik kazanmış ve sanal dünyalar da internet kullanımının amaçlarından birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca insan farklı konseptlere sahip sanal dünyalarda vakit geçirmektedir. İnsanların tercihlerine göre farklılık gösteren bu sanal dünyalarda vakit geçiren insanlar gerçek hayattaki kimliklerine ek olarak sanal dünyada seçtikleri veya kendilerinin yarattıkları “avatar” olarak adlandırılan kimlikler ile varlık göstermektedirler. Gerçek hayatın bir yansıması olarak geliştirilen Second Life gibi sanal dünyalarda vakit geçirenlerin sayılarının artması yeni bir takım gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde varlık gösteren büyük şirketler sanal dünyaların artan öneminin farkına vararak sanal dünyalarda yer almaya başlamışlardır. Second Life gibi sanal dünyalarda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Çalışmada, Second Life adlı sanal dünyanın özellikle seçilmiştir. Çünkü, diğer sanal dünyalardan farklı olarak kullanıcıların mal veya hizmet üretmesine ve bunların telif haklarını ellerinde bulundurmasına olanak sağlamasının yanı sıra, kullanıcılarına iş kurma fırsatı vermesi ve her şeyden önemlisi elde edilen sanal paranın gerçek paraya dönüştürülebilmesine imkân sağlaması nedeniyle girişimciliğe en uygun sanal dünya olmasıdır. Geniş kapsamlı literatür taraması temelli bu çalışmada gerçek hayatta girişimci olsun veya olmasın, insanların sanal dünyada girişimci olmalarına yönlendiren fırsatların irdelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avapreneurship, Avatar Girişimci, Sanal Girişimci


Detail

CONTENT