TR
İMT�YAZ SAH�B�

İmtiyaz Sahibi

Doc. Dr. Kutluk Kagan SÜMER

Görevi Avrasya Bilimler Akademisi Başkanı

�ÇER�K