TR
Diğer Dergilerimiz

 

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
E-mail : editor@eurasianacademy.org
http://socialsciences.eurasianacademy.org
 
Avrasya Çalışmaları Dergisi
Eurasian Studies Journal
E-mail : eurasian@eurasianacademy.org
http://eurasian.eurasianacademy.org
 
Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
Eurasian Education & Literature Journal
E-mail : edulit@eurasianacademy.org
http://edulit.eurasianacademy.org
 
Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi
Eurasian Art & Humanities Journal
E-mail : arthum@eurasianacademy.org
http://arthum.eurasianacademy.org
 
Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal
E-mail : busecon@eurasianacademy.org
http://busecon.eurasianacademy.org

Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi
Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics  Journal
E-mail : econstat@eurasianacademy.org

http://econstat.eurasianacademy.org

 
Avrasya Fen Bilimleri Dergisi
Eurasian Life Sciences Journal
E-mail : lifesciences@eurasianacademy.org
http://lifesciences.eurasianacademy.org
�ÇER�K