TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Alan:  Turizm
Işıl ARIKAN SALTIK, Pelin ARSEZEN OTAMIŞ, Sümeyra BABACAN
1- KÜÇÜK İŞLETMELER VE SAHİP YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANS ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA VE İÇERİK ANALİZİ: FETHİYE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Gencay SAATCI
2- ETKİNLİKLERE YÖNELİK ZİYARETÇİ ALGILARI: AYDER KARDAN ADAM ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Şimal AYMANKUY, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT,Yusuf AYMANKUY
3- POTANSİYEL YERLİ TURİSTLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ TERCİHİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Nesibe MİRZA
4- YAVAŞ ŞEHİRLERİN TURİZME ETKİSİ: SEFERİHİSAR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
S. Banu YILDIZ, Cevdet AVCIKURT, Uğur ÇOLAK
5- Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve Müze Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Özet   Tam Metin
Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
6- Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
  Özet   Tam Metin
Gulnara RIZAKHOJAYEVA, Alyona BALTABAYEVA, Aktolkin ABUBAKİROVA
7- EXPERIENCES OF DEVELOPING EDUCATIONAL AUTONOMY, COMMUNICATIVE ABILITIES AND CONTEXT-AWARENESS OF TOURISM SPECIALISTS: THE GREAT SILK ROAD PROJECT
  Özet   Tam Metin

İÇERİK