TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Alan:  Psikoloji
Hakan SARIÇAM
1- ÖZ AŞKINLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Gülay TAMER
2- ÖRGÜTSEL ADALET VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Derya ODUNCU ALPAGO, Hasan ALPAGO
3- SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA YOKSULLUK VE HASTALIK İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Fadime YAŞAR, Şule DARICAN
4- PSİKOLOJİK SERMAYE VE POLİTİK YETİNİN İŞ YAŞAM DENGESİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK