TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Alan:  Hukuk
Ömer Özkan, Ahmet Karayazgan
1- SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MESAFELİ SATIŞ: ELEKTRONIK TICARETİN HUKUKİ ALT YAPISI
  Özet   Tam Metin
Ferhat ERÇİN
2- HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
  Özet   Tam Metin
Ömer ÖZKAN, Oğuzhan ÖZÇELİK, Hasan BARDAKÇI, Emre CEYLAN GÜNEL
3- AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK DENİZ KONİŞMENTOLARININ HAZIRLANMASI
  Özet   Tam Metin
IBRAHIM K. ABBAS ABBAS
4- 111 SAYILI 1969 TARİHLİ IRAK CEZA KANUNUNDA SUÇA İŞTİRAKİN STATÜLER AYRIMI
  Özet   Tam Metin
Ferhat ERÇİN, Ömer ÖZKAN
5- DÜNYADA RÜŞVET VE YOLSUZLUĞUN EMPERYALİZM KÖKENLİ NEDENLERİ
  Özet   Tam Metin
İrfan SÖNMEZ
6- FİLİSTİN SORUNU ve SELF-DETERMİNASYON HAKKI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK