TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2016  Sayı: 8
Esra Yüksel Acı, Funda H. Sezgin
1- İNSANİ GELİŞME VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Okşan Kibritci Artar
2- Gelişmekte olan Ülkelerin İktisadi Büyümesinde Sosyal ve Politik Değişkenlerin Rolü: Bir Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Ömer Özkan, Ahmet Karayazgan
3- SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MESAFELİ SATIŞ: ELEKTRONIK TICARETİN HUKUKİ ALT YAPISI
  Özet   Tam Metin
Selma Çetinkaya
4- ASALA Bağlamında Türk-Ermeni İlişkilerinde Dış Mihrakların Rolü
  Özet   Tam Metin
Canan GÜNEŞ, Zerife YILDIRIM, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Özge SAYGIN
5- Türkiye’de Evli Kadının Çalışma Saati Üzerine Tobit Model Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Şimal AYMANKUY, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT,Yusuf AYMANKUY
6- POTANSİYEL YERLİ TURİSTLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİ TERCİHİNDE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Suna Özyüksel, Ünal H. Özden, Özlem Deniz Başar
7- ÜLKELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN TEMİZ BÜYÜMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Handan Akyiğit
8- Etnik Toplumsal Ağların İş Gücü Piyasasına Geçişlerdeki Etkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği
  Özet   Tam Metin
Adem Pala, İsmail Metin
9- Examining The Relationship Between Recreation Marketing And Tourism
  Özet   Tam Metin
İdris Oğurlu
10- AHİLİĞİN ÇEVRE AHLAKI VE EĞİTİMİNE BAKAN YÖNLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
HATİCE KADIOĞLU ATEŞ
11- Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hızı
  Özet   Tam Metin
Harun AKÇAM, Nagihan ÇETİN
12- FIKRALAR MASAL TÜRÜ SINIFLANDIRMASINDA ELE ALINABİLİR Mİ?
  Özet   Tam Metin
Feyzullah UYGUR
13- ÇİN DİLİNE GİREN YABANCI KÖKENLİ KELİMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin

İÇERİK