TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2016  Sayı: 7
Pelin Dimdik Emeksiz
1- “KUANTUM ŞİFRESİ” ROMANINDA HALÜSİNOJENLERİN ENJEKSİYON TEKNİĞİYLE KULLANIMI VE BAZI ZİHİN KONTROL YÖNTEMLERİ
  Özet   Tam Metin
Ömer AKÇAYIR
2- CARİ AÇIKLARIN NEDENLERİ VE FİNANSMAN KALİTESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Özcan
3- Kantitatif Yönleri ile İktisadi Beklenti Teorileri: Türkiye ve Kazakistan Örneği
  Özet   Tam Metin
Bilge Kağan Şakacı
4- YÖNETİM VE SİYASET ALANINDAKİ BİR KLASİK TEMEL ESER ESASINDA EN MÜKEMMEL ŞEHRİN YÖNETİCİSİ: EL-MEDİNET’ÜL-FAZILA’YA DAİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Murat Ercan
5- AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KİMLİK SORUNSALI:
  Özet   Tam Metin
Gülfidan Aytaş
6- Der Wandel der Übersetzungshilfsmittel (Çeviri Araçlarının Değişimi)
  Özet   Tam Metin
Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci, Nagehan Uca
7- The Role of Entrepreneurship and Foreign Direct Investments on the Relation between Digital Divide and Economic Growth: A Structural Equation Model
  Özet   Tam Metin
Abdullah AYDIN
8- DEDE KORKUT KİTABI İLE KLASİK TÜRK EDEBİYATININ MÜŞTEREK YÖNLERİ
  Özet   Tam Metin
İsmail Şahin, Kadir Başer, Günay Selin Ataç
9- Dünyada Ve Türkiye’de Otomotiv Sektörü, Diğer Sektörler İle İlişkisi Ve Geleceğe Yönelik Tahminler
  Özet   Tam Metin
Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye Ülkü PEKKAN
10- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ile BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Emrah Akyüz
11- Kentsel Estetik: Edinburgh Ve İstanbul Örneği
  Özet   Tam Metin
Murat Delice
12- İş Doyumu Ve Meslek Etiği Tutumu Üzerine Bir Araştırma: İş Doyumu İle Etik Tutum Arasında Bir İlişki Var Mı?
  Özet   Tam Metin
Özgür Zafer Alkaya, Mustafa Kaya, Kürşad Gülbeyaz
13- TOKAT YÖRESİ OMUZ HALAYININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK