TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2015  Sayı: 6
A. Murat Köseoğlu, Enes Oğuzhan Ağca, Türkan Müge ÖZBEKLER
1- Liman Yönetimi ve Sektörün Eğitim İhtiyaçları: Liman İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Cem Özkurt, Serhat Arslan
2- Yabancı dili niçin öğretemiyoruz? Yabancı dil öğreniminde zihinsel edinim temelli öğrenim yaklaşımının yabancı dil öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi
  Özet   Tam Metin
Pınar Akarçay
3- İSVEǒTE YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE YEREL SİYASET
  Özet   Tam Metin
Emre Özşahin
4- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Tekirdağ Şehrinin Heyelan Duyarlılık Analizi
  Özet   Tam Metin
Ali Eren Alper, Fındık Özlem Alper
5- Çekim Modeli: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Sanayi Malı İhracat Potansiyelinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Anıl ÇELİK
6- Türkçede Kelime Olarak Kullanılan Batı Kaynaklı Ön Eklerin Bugünkü Durumu Üzerine
  Özet   Tam Metin
Mehmet Devrim Aydın, Volkan Göçoğlu
7- SOSYAL MEDYA KULLANICILARI PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL MEDYA-KAMU POLİTİKASI İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Burcu İşgüden Kılıç, Tufan Kuş, Nevzat Çalış
8- KURUMSAL YÖNETİM BAĞLAMINDA DENETİM FAALİYETLERİNİN VE DENETLEYENLERİN TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Dilber ZEYTİNKAYA
9- La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d’Assia Djebar
  Özet   Tam Metin
Süleyman Erkan
10- Dramatik Bir Darbe Hikâyesi: 1953’de İran’da Musaddık Hükümeti’nin Devrilmesi
  Özet   Tam Metin
ZEHRA HAMARAT
11- TARİKATLARDA HİLAFET VERME GELENEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK