TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yl: 2015 Say: 6
A. Murat Kseolu, Enes Ouzhan Aca, Trkan Mge ZBEKLER
1- Liman Ynetimi ve Sektrn Eitim htiyalar: Liman letmelerinde Bir Aratrma
  zet   Tam Metin
Cem zkurt, Serhat Arslan
2- Yabanc dili niin retemiyoruz? Yabanc dil reniminde zihinsel edinim temelli renim yaklamnn yabanc dil retmenlerinin grlerine gre incelenmesi
  zet   Tam Metin
Pnar Akaray
3- SVEǒTE YEN KAMU LETMECL VE YEREL SYASET
  zet   Tam Metin
Emre zahin
4- Corafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerari Sreci (AHS) Kullanlarak Tekirda ehrinin Heyelan Duyarllk Analizi
  zet   Tam Metin
Ali Eren Alper, Fndk zlem Alper
5- ekim Modeli: Trkiyenin Avrupa Birliine Sanayi Mal hracat Potansiyelinin ncelenmesi
  zet   Tam Metin
Anl ELK
6- Trkede Kelime Olarak Kullanlan Bat Kaynakl n Eklerin Bugnk Durumu zerine
  zet   Tam Metin
Mehmet Devrim Aydn, Volkan Golu
7- SOSYAL MEDYA KULLANICILARI PERSPEKTFNDEN SOSYAL MEDYA-KAMU POLTKASI LKS: NVERSTE RENCLER RNE
  zet   Tam Metin
Burcu gden Kl, Tufan Ku, Nevzat al
8- KURUMSAL YNETM BALAMINDA DENETM FAALYETLERNN VE DENETLEYENLERN TARAFSIZLIK VE BAIMSIZLIKLARININ DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin
Dilber ZEYTNKAYA
9- La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg dAssia Djebar
  zet   Tam Metin
Sleyman Erkan
10- Dramatik Bir Darbe Hikyesi: 1953de randa Musaddk Hkmetinin Devrilmesi
  zet   Tam Metin
ZEHRA HAMARAT
11- TARKATLARDA HLAFET VERME GELENE
  zet   Tam Metin

�ÇER�K