TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yl: 2022 Say: 40
Berrak TEKGN, Rt YAYAR
1- MEKNSAL LK SZL ETKLER M? TRKYEDE LLER RNE
  zet   Tam Metin
Gzde SUNAL, Nil ARKAN
2- KORKU SNEMASI BALAMINDA CRIMSON PEAK FLMNE DRAMATURJK YAKLAIM
  zet   Tam Metin
zlem DENZ BAAR, Seda BADATLI KALKAN
3- THE DETERMINATION OF THE IDEAL COUNTRY THAT COULD BE PREFERRED IN UNIVERSITY SELECTION WITH COPRAS AND ARAS METHODS
  zet   Tam Metin
Naema Ali Abdullah AL-Akbari
4- THE IMPACT OF CIVIL WAR ON THE HUMANITARIAN SITUATION IN YEMEN (2014-2020)
  zet   Tam Metin
Burakhan BARS
5- BOANMANIN OCUKLAR ZERNDEK TRAVMATK ETKS
  zet   Tam Metin
lkay Sultan GNE, Erdal ARLI
6- MARMARA, EGE VE AKDENZ BLGELERNDEK MARNA LETMELERNDE ALIANLARIN DOYUMLARININ NCELENMES
  zet   Tam Metin
Hamit ARAYICI, Belks Gken DEMR, Mustafa SADI, Feyyaz DEMRBA
7- ETM YNETMNN RGTSEL YAPIRGT KLTR VE LDERLK AISINDAN DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin
Jale YALINPALA OKGEZEN
8- N OTOMOTV SEKTRNN GELM
  zet   Tam Metin
Yahya Can DURA
9- KURUMLAR EKONOMK GSTERGELERLE LKL MDR? TRKYE RNE ZERNDEN BR NCELEME: JOHANSEN E BTNLEME ANALZ VE GRANGER NEDENSELLK TEST
  zet   Tam Metin
Aylin YAMAN KOCADALI
10- STANBULUN KIRSAL MAHALLELER: GNCEL YASAL DZENLEMELER KAPSAMINDA BR DURUM ANALZ
  zet   Tam Metin

�ÇER�K