TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2015  Sayı: 4
Ürün ŞEN SÖNMEZ
1- BAŞLANGIÇ DEVRİ OSMANLI-TÜRK ROMANININ YERLİ VE YABANCI KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DENEME
  Özet   Tam Metin
Harun AKÇAM, Serkan KÖSE, Hüseyin KARAKAYA
2- GELENEKSEL HALK İNANÇ VE UYGULAMALARI AÇISINDAN DENİZLİ KALE-DAVAZ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Süleyman Erkan
3- 2008 Rusya-Gürcistan Savaşının Bölgesel Etkileri
  Özet   Tam Metin
Murat Çiftçi
4- Türkiye’de Spor Tesislerinde Bölgesel Dağılımın Dengesizliği
  Özet   Tam Metin
Erdoğan GAVCAR, Ayşe ÇELİK YETİM
5- PAYDAŞ BAKIŞ AÇISI İLE YENİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: FETHİYE SANAYİ SİTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Nuran Taşlıgil, Güven Şahin
6- Ekonomik Coğrafya Açısından Türkiye’de Krom
  Özet   Tam Metin
Mehmet Karakaş, Selami Özcan
7- SİYASETİN FİNANSMANININ ÖNEMİ VE SİYASİ PARTİLERE YAPILAN DEVLET YARDIMI
  Özet   Tam Metin
Işıl ARIKAN SALTIK, Pelin ARSEZEN OTAMIŞ, Sümeyra BABACAN
8- KÜÇÜK İŞLETMELER VE SAHİP YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANS ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA VE İÇERİK ANALİZİ: FETHİYE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
9- KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNİN, PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ İLE ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Arslan, M. Safa Yeprem
10- İstanbul’daki Süryani Ortodoks ve Rum Ortodoks Mabetlerinde Okunan Doğuş İlahilerinin Makamsal Analiz ve Karşılaştırması
  Özet   Tam Metin
HAVANUR ŞAHİN
11- CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM KURUMLARINA BİR ÖRNEK : KÜTAHYA HALKEVİ VE FAALİYETLERİ (1932-1937)
  Özet   Tam Metin

İÇERİK