TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yl: 2021 Say: 36
Erturul KSE, M. ar PEHLVANOLU
1- ULUSAL YAZINDA KARAR VERME TARZLARI ZERNE BR LTERATR TARAMASI
  zet   Tam Metin
Mustafa METE*, Hanifi DEMR, Mustafa HATPOLU
2- SALIK KURUMLARINDA LDERLN RGTSEL KLM, KLTR ve PERFORMANS AISINDAN NEM
  zet   Tam Metin
Metin KAYA
3- COVD 19 PANDEM DNEMNDE EVDEN-UZAKTAN ALIAN ARI MERKEZ ALIANLARININ PERFORMANSLARINI ETKLEYEN ZELLKLERN BELRLENMES
  zet   Tam Metin
Furkan Fahri ALTINTA
4- SALIK GVENL BLEENLER ARASINDAK LKLERN ANALZ: SOMERS D TEMELL DEMATEL YNTEM LE BR UYGULAMA
  zet   Tam Metin
Tuba DZENL, Elif Merve ALPAK
5- KENTSEL AIK MEKANLARI SANAT NESNES OLARAK YORUMLAMAK: TRABZON PAZARKAPI EVRE TASARIM PROJELER
  zet   Tam Metin
Betl ERLEK GVEN
6- NEF DVANINDA RAKP
  zet   Tam Metin
Erdem SALCAN
7- ASSOS PUBLIUS VARIUS AQUILA YA AT ANITSAL MEZAR YAPISI KORUMA NERS
  zet   Tam Metin
Y. Ercan ALI, Bnyamin ZDOAN
8- RSKTEN KORUNMA ARALARININ TRK BANKACILIK SEKTRNDE KULLANIMI
  zet   Tam Metin
Zeynep KO, Metehan TOLON
9- NOVASYONUN YEL PAZARLAMA STRATEJLER ZERNDE ETKS
  zet   Tam Metin
Ayben Ersoy ALTI, Tln MALKO
10- MZK RETMEN ADAYLARININ OKLU ZEKA ALANLARININ FARKLI DEKENLERE GRE DEERLENDRLMES
  zet   Tam Metin

�ÇER�K