TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2020  Sayı: 33
Gülnaz ABDULLAZADE
1- AZERBAYCAN'DA "GAYTAGİ" DANSININ AREALI
  Özet   Tam Metin
Narmin GARALOVA
2- AZERBAYCAN'DA MÜZİK ELEŞTİRİSİNİN OLUŞUMU
  Özet   Tam Metin
Sevda GURBANALİYEVA
3- NİZAMİ GENCEVİ'NİN POETİK İRSİ AZERBAYCAN MÜZİĞİNİN ARAŞTIRILMASINDA DEĞERLİ BİR KAYNAK GİBİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet ATAŞ
4- ENTELEKTÜEL VE ENTELEKTÜEL LİDERLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
M. Onur ÇELEBİOĞLU, Tarkan YAZICI
5- TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ ALANI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Habibe MAMMADOVA, Rovşana KARİMOVA
6- AZERBAYCAN MÜZİĞİNDE KARABAĞ KONUSU
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali KAYNAR
7- SANATTA KAVRAM VE İMGE
  Özet   Tam Metin
Şeref ALBAYRAK
8- TANZİMAT AYDINLARI VE SAİD HALİM PAŞA’DA MEDENİYET ALGISI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK