TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2015  Sayı: 3
Ahmet DENİZ ve Ferhat DALBOY
1- İSTİHDAM-İŞSİZLİĞİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVEDE İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİNDEKİ EVRİMİ
  Özet   Tam Metin
İslam KÜÇÜK
2- 16. Asrın Bilinmeyen Bir Divan Şairi: Pirkal
  Özet   Tam Metin
D. Ali ARSLAN, Gülten ARSLAN, Zehra SÖZER, Sadettin BAŞTÜRK, Kadir ULUSOY
3- ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASAL HAYATINDA ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ
  Özet   Tam Metin
Emre Özşahin
4- Fay Kontrolünde Gelişmiş Bazı Akarsu Havzalarının Göreceli Tektonik Aktivite Değerlendirmesi: Ganos Fayı Örneği (Tekirdağ)
  Özet   Tam Metin
Mustafa BOZ, Selda UCA ÖZER
5- Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
İsmail Aydın
6- FIKHÎ YORUMLARIN KUR'AN LAFIZLARINDAKİ ANLAM KAYMALARINA ETKİSİ (
  Özet   Tam Metin
Yakup MAHMUTOĞLU
7- XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT’TA İLMÎ MÜESSESELER VE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK