TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2020  Sayı: 29
Burcu KILINÇ SAVRUL, Aysel TAŞKIN
1- DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLERİN TÜRKİYE’DEKİ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Funda KOCAAY
2- ÇALIŞMA HAYATINDA VE İŞ SAĞLIĞINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLGUSU VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ALGISIYLA İLGİLİ LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Yunus BUDAK
3- KAMU YARDIMLARINA YOKSULLUK- SOSYAL DIŞLANMA PENCERESINDEN BAKMAK: BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Gökçe TEKİN TURHAN
4- FİNANSAL GELİŞMENİN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Enes Malik ÜNAL, Hicabi ERSOY
5- TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Yahya Can DURA
6- EKONOMİK BÜYÜMEDE KURUMLARIN ROLÜ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Özet   Tam Metin
Hulusi ERSOY, Yılmaz BAYAR
7- OSMANLI DEVLETİNDE TELEFON HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEN KADINLAR VE YAŞANAN BAZI SIKINTILAR
  Özet   Tam Metin

İÇERİK