TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2019  Sayı: 27
Elmas KARABIYIK, Levent DALYANCI, Funda H. SEZGİN
1- ABD EKONOMİSİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ İÇİN BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Elmas KARABIYIK, Funda H. SEZGİN
2- GERİ ÖDENMEYEN KREDİLERİN BANKALARIN SAĞLAMLIĞINA ETKİLERİNİN BİR ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Ertuğrul AYRANCI
3- HİSSE SENEDİ PİYASALARININ GELİŞİMİNİN CALDERON-ROSSELL MODELİ YARDIMIYLA ANALİZİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Başak HARMANCI İLHAN, Volkan GİDİŞ, Hanefi ÖZBEK
4- YÜRÜK SEMÂÎ USÛLÜ İLE CURCUNA USÛLÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİR ESER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Tarkan YAZICI, Şefika TOPALAK
5- TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNE YÖNELİK YAPILMIŞ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Talin BÜYÜKKÜRKCİYAN DEMİRCİ
6- DOĞAÇLAYARAK ANDA KALABİLMEK
  Özet   Tam Metin
İsmail SINIR, Halil APAYDIN
7- ŞEHİRLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE MÜZİK ENDÜSTRİSİNDEKİ İŞ OLANAKLARI
  Özet   Tam Metin
Şefika TOPALAK
8- MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI (TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Ersin TURHAL, Dolunay AKGÜL BARIŞ
9- GİTAR EĞİTİMİNDE ÖZ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Şeyda Doğangün
10- GRAFOLOJİ VE İŞE ALIM SÜREÇLERİNDEKİ KULLANIMI
  Özet   Tam Metin
Ersin Nail SAĞDIÇ, Ahmet TEKİN, Fazlı YILDIZ
11- SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
İnci KARADAYI, Hüriyet BİLGE
12- MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İNOVASYONUN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: İZMİR İLİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Hatice MERTOĞLU, Ayla GÜRDAL, Esra Macaroğlu AKGÜL
13- TEORİ VE UYGULAMADA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Ahmet Selim DOĞAN
14- BAR ve HALAY TÜRÜNDEKİ TEMİRAĞA OYUNUNUN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Deniz PARLAK, Serkan ADALIOĞLU
15- TÜRKİYE’DE VERGİ GAYRETİ VE KURUMSAL KALİTE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
16- SON DÖNEM SURIYELI SIĞINMACILAR KAPSAMINDA GÖÇ OLGUSUNUN DEMOGRAFIK VE EKONOMIK SONUÇLARI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK