TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2018  Sayı: 20
Yavuz TURGUTER*, Gamze SART
1- İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE BEKLENEN OKULLAŞMA YILI ARASINDAKİ İLİŞKİ İÇİN İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Yavuz TURGUTER
2- OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEKÖĞRENİME SAHİP İŞ GÜCÜ İÇİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Yavuz TURGUTER
3- OECD ÜLKELERİNDE KAMU KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN KAZANÇLARININ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Levent DALYANCI
4- OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN ORANLARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Zeliha Hale Tokay, Hayriye İsmailoğlu
5- İstanbul- Atatürk Bulvarı Örneğinde Tarihsel Katmanlaşma ve Kaybolan Osmanlı Eserleri
  Özet   Tam Metin
Zeliha Hale Tokay, Erdem Salcan
6- Troya Tarihi Milli Parkı Yerleşmeleri'nde Yer Alan Çeşme ve Su Kuyuları İçin Koruma ve Sürdürülebilirlik Önerisi
  Özet   Tam Metin
Muhittin Adıgüzel
7- Türkiye Savunma Sanayiinin Teknolojik Sisteminin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
IBRAHIM K. ABBAS ABBAS
8- 111 SAYILI 1969 TARİHLİ IRAK CEZA KANUNUNDA SUÇA İŞTİRAKİN STATÜLER AYRIMI
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sedat Erkan
9- II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE’YE ABD ASKERİ YARDIMININ BAŞLAMASI
  Özet   Tam Metin
Tofig Abdulhasanli
10- POSTMODERNİZM VƏ JANRSIZ POETİK ÖRNƏKLƏR MÜASİR AZƏRBAYCAN POEZIYASINDA
  Özet   Tam Metin
Juraeva G. Sh., Джураева Г.Ш., Kadirkhodjaeva N.R., Кадирходжаева Н.Р.
11- INNOVATIVE METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT
  Özet   Tam Metin

İÇERİK