TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2017  Sayı: 13
Esra BİLGE SAVCI
1- ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜM RİTÜELLERİ
  Özet   Tam Metin
Pelin Dimdik Emeksiz
2- HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ROMANLARINDA KAHRAMANLARININ VE ANLATICI OLARAK YAZARIN EVLİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE TÜRK-OSMANLI TOPLUMUNDA EVLİLİK ANLAYIŞI
  Özet   Tam Metin
Ələskərova Aygün Ağasəlim qızı
3- AZƏRBAYCANDA IDARƏETMƏNIN TƏŞKILININ MÜASIR PARADIQMASI
  Özet   Tam Metin
Tofiq Əbdülhəsənli
4- POSTMODERNİZM VƏ JANRSIZ POETİK ÖRNƏKLƏR MÜASİR AZƏRBAYCAN POEZIYASINDA
  Özet   Tam Metin
Besti Aliyeva
5- AZERBAYCANDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDE YERİ VE ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK