TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 11 Alan: Dou Dilleri ve Edebiyatlar

Ahmet Faruk ELK
MERUTYETTEN NCE VE SONRA RAN BASINI HAKKINDA BR N ALIMA
 
Bugnk ran edebiyatn daha iyi anlayabilmek iin Merutiyet dnemi ran edebiyatn ve zellikle o dnem ran basnn iyi bilmek gerekir. Merutiyet dnemi iinde gelien basn hareketleri, beraberinde orta Farsa ran edebiyatnn da yeni bir biim kazanmasna ve yeni bir hviyete brnmesine yol at. Avrupaya okumak ve Avrupai bilgileri elde etmek zere gnderilen ranl gen renciler, dili tpk Avrupallar gibi kullanmay ve edebi rnleri eski Fars edebiyat trlerinden farkl ekilde ilemeyi rendiler. Bu dnemde balayan matbuat faaliyetleri, dilin yeni ve farkl bir slup iinde ilenmesini ve edebiyatn konularnn gnn gereklerine uygun realist bir kimlik kazanmasn gerekli klyordu. Yazarlar artk hayali ve mevhum manalar yerine, hayatn gereklerini iir ve yazlarnda dile getirmeye balaynca ortaya eskisinden ok farkl, daha sade ve halkn konutuu dili kullanan bir edebiyat kt ve bu devre Modern Dnem Fars edebiyatnn da hazrlaycs oldu.

Anahtar Kelimeler: Merutiyet, ran basn, Salih Mirza, Abbas Mirza, Nasiruddin ah, Mirza Kaimmakam


A PREPARATORY WORK ABOUT PERSIAN PRESS BEFORE AND AFTER THE CONSTITUONAL MONARCHY
 
In an attempt to understand the Persian literary of today we need to know the Persian literary which was exist in the constitutional monarch period of Iran. The press activities which improved in that constitutional monarch period have caused let Iran literary to earn a new form and wrap up in a new identity. The young students of Iran who were send to Europe in an attempt to have education and learn European knowledges have learned to use the language like Europeans and to begin to use the literary genres in a new way different than their previous using. The press activities which has started in this therm too, have caused let Iran language to earn a new literary style. And together with that factor the matters of literature too, have wone a realistic configuration. After that authors and writers were not writing some utopic and uncertain things like before. Only they were writing now the reality of life. And eventually has appeared a more simple and more different literary style which prepared the Modern term of Persian literature.

Keywords: Persian press, monarchy, Abbas Mirza, Kaimmakam Ferahani, Nasiruddin Shah.


Detay

�ÇER�K