TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 10 Alan: Spor Bilimleri

Mustafa KAYA, Krad GLBEYAZ
SVAS VE TOKAT YRELERNDE OYNANAN HALAYLARDAN MARO/MERO OYUNUNUN KARILATIRMALI HAREKET ANALZ
 
Bu almada Sivas ve Tokat yrelerinde oynanan Maro/Mero halaylarnn, oyun yaplarnn karlatrmal analizi amalanmtr. Aratrmada literatr taramas ile gzlem ve rportaj yntemleri kullanlmtr. Bu balamda yrelerdeki halk oyunlar uzmanlar ile grmeler yaplmtr. Sivas ve Tokat yrelerinde oynanan bu oyunun ritim kalb asndan ayn olmasna karn mzik ve hareket cmleleri asndan farkllklarn olduu tespit edilmitir. Oyunda hareket, slup ve tavr ynnden benzerlikler ve farkllklar bulunmutur. Ayrca nota yazmlarnda grlen mzikal ve motif yaplar bakmndan nemli bir benzerlik bulunmamakla birlikte iki oyunda ayn makamdadr. Sonu olarak, iki yrede oynanan bu halayn melodi ve hareket asndan pek ok benzerliklerinin yan sra, mzik ve hareket cmleleri asndan yreler arasnda baz farkllklarn olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Trk Halk Oyunlar, Trk Folkloru, Halay, Sivas, Tokat


COMPARATIVE MOVE ANALYSIS OF MARO/MERO ANATOLIAN FOLK DANCED IN SIVAS AND TOKAT REGIONS
 
In this study, it was aimed to comparatively analyse the dance structure of Maro/ Mero, Anatolian folk dance, danced in Tokat and Sivas regions. In the research, literature review, observation and interview methods were used. In this respect, the experts of folk dances in the regions were interviewed. Although this dance is the same in terms of rhythm pattern, it has been concluded that there are some differences in the music and movement. Some movement, style and attitude differences and similarities have been found in the dance. Besides, there are not any significant similarities in terms of musical and motifs in the writing of notes. These two dances are also in the same maqam. In conclusion, it could be said that there are a lot of similarities of this Anatolian folk dance which is danced in two regions in terms of tune and movement. There are also some differences between two regions in terms of music and movement.

Keywords: Turkish Folk Dances, Turkish Folklore, Halay, Sivas, Tokat


Detay

�ÇER�K