TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 10 Alan: Trk Dili ve Edebiyat

Seluk BALI, Glten EKZ
KUTADGU BLGDE LETMECLK, MUHASEBE-KAYIT DZEN ve TCAR HAYAT ile LGL FADELER, FADELERN BULUNDUU BEYTLER ve BEYTLERDEN BAZI RNEKLER - I
 
Kutadgu Bilig, Trk dili ve edebiyat asndan nemli bir eserdir. Gerek yazld dnemde gerekse yazld dnemden gnmze kadar varln devam ettirdii her dnemde nemini korumu ve insanlara yol gsterici bir eser olmutur. Eserin ierii incelendiinde sadece Trk dili ve edebiyat ile snrl kalnmad dilden edebiyata, edebiyattan tarihe, tarihten ekonomiye, ekonomiden ticarete, ticaretten muhasebeye kadar birok konu hakknda bilgiler ierdii grlmektedir. almamzda da Kutadgu Biligde yer alan iletmecilik, muhasebe- kayt dzeni ve ticari hayat ile ilgili ifadeler tespit edilerek ifadelerin gnmz Trkesi ile karlklar verilmeye allm ve ifadelerin yer ald beyitlerden rnek sunularak ifadeler aklanmaya allmtr.

Anahtar Kelimeler: Kutadgu Bilig, letmecilik, Muhasebe-Kayt Dzeni, Ticari Hayat


EXPRESSIONS, COUPLETS THAT CONTAINS EXPRESSIONS and SOME EXAMPLES FROM COUPLETS in KUTADGU BILIG REGARDING BUSINESS ADMINISTRATION, ACCOUNTING-RECORDING SYSTEM, COMMERCIAL LIFE and GOODS - I
 
the Kutadgu Bilig, which has always been a guiding work and has always maintained its importance from the period it was written to today and during the period it continues its existence, is an important work in terms of Turkish language and literature. When examining the content of the Kutadgu Bilig is not just limited to thick Turkish language and literature, the work has variety of information in the areas from language to literature, from literature to history, from history to economy, from economy to trade, from trade to accounting and many more. In our study will be focused on expressions regarding business administration, accounting-recording system, commercial life and goods in Kutadgu Bilig, then these expressions will be given in contemporary Turkish. And after, where statements that have attempted to explain the statements presented examples of couplets.

Keywords: Kutadgu Bilig, Business Administration, Accounting-Recording System, Commercial Life


Detay

�ÇER�K