TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 11 Alan: Kamu Ynetimi

Murat Delice, Zakir Gl
Polislik Eitiminin rencilerinin Meslek Etii Alglarna Etkilerinin Deneysel Bir Aratrmayla ncelenmesi
 
Polislere tannan yetkilerin doru kullanlmamas veya suiistimal edilmesi vatandan zgrlklerini kullanmasn etkileyecei gibi hayat kalitelerini de olumsuz etkileyebilir. Polislerin meslek etii ilkelerine uyuyor olmalar onlarn grevlerini ideal standartlarda yapmalarnn da teminatdr. Mesleki etik ilkelere uyulmasn salamann nemli artlarndan birisi ise polislerin etik konusunda eitilmeleridir. Bu eitimlerin ilk basama ise polis eitim kurumlardr. Son yllarda polis eitim kurumlarnda etik eitimlerine arlk verilmi ve bu okullardan mezun olan herkesin etik eitimi alm olmas salanmtr. Ancak, buralardaki rencilerin polis meslek etii konusunda ne dndkleri, bu eitimlerin onlarda nasl bir algya neden olduu llmemitir. Bu aratrmada Trk Polis Tekilat iin nemli bir insan kayna olan Polis Meslek Yksek Okullarnda (PMYO) okuyan rencilerin meslek etii alglar farkl boyutlarda incelenmi ve PMYO eitiminin ve burada yaanan sosyalleme srecinin meslek etii algsn nasl farkllatrd deneysel bir aratrma dizayn ierisinde analiz edilmitir. Veriler anket yntemiyle ntest, sontest ve kontrol gruplar iin aamada Anadoluda bir PMYOdaiki yl ierisinde toplanmtr. Anketlerle elde edilen veriler SPSS 17.0 programnda betimsel istatistikler, Pearson Product Moment Korelasyon ve MANOVA testleri kullanlarak analiz edilmitir. Aratrmannbulgular PMYOda geen iki yl ierisinde yaanan eitim ve sosyalleme srecinin daha ciddi veya daha az ciddi grlen etik d davranlar hakknda rencilerin alglarn deitirmediini, benzer olarak daha sk veya nadiren yaanan etik d davranlar hakknda da rencilerin alglarn deitirmediini gstermitir. Ancak PMYOdaki iki yllk sreten sonra renciler, bireysel haklarn ihlali trndeki davranlar hari polislerin etik d davranlarn iliyor olmalarn daha az dzeyde ciddi olarak grmeye balamlardr. Bir sene nceki 2. snf rencilerin de benzer dzeyde algya sahip olmalar bu azalmann PMYOda iki yllk sreten kaynakland ngrsn glendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik, polis eitimi, polis aday, polis okulu, Trkiye


An Experimental Research Study on the Development of Police Vocational School Students Ethical Perceptions
 
Inappropriate use of legal authority, even misuse of them, will affect the use of citizens rights and their life quality adversely. Therefore, behaving according to the values of professional ethics is one way of assuring the implementation of police job in terms of the ideal standards. One of the ways to make the police comply with the professional values is having them educated on ethics. The very first phase on this objective is the training institutions. In recent years, more emphasis has been given to ethics training at schools in Turkey, and hence, all the police cadets are given the ethics training. However, the assessment of students perceptions on the ethics training has not been studied so far. In that regard, this empirical study examines from different dimensions the perceptions of the students at a police vocational school (PVS), which is a vital institution for human sources for the Turkish National Police. Furthermore, by using an experimental research design, it explores how the education and socialization processes affect the perceptions of police professional ethics. The data were collected through surveys done in three stages of pretest, posttest, and control groups, during a two-year-period, at a PVS. The collected data were analyzed using descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation and MANOVA tests in the SPSS 17.0. The findings showed that the education and socialization processes during the two years, have not changed the perceptions of the students about the seriousness of unethical behaviors. Similarly, it is found that the education and socialization processes during the two years have not influenced the police cadets perceptions on how frequently unethical behaviors occur in the organization, either. However, after the two-year-process, the students started to perceive the unethical behaviors less serious, except for the behaviors of violations of individual rights. Having similar results from the previous years second graders can be explained as, this decrease may be due to the process of two years at the PVS.

Keywords: Ethics, Police Training, Police Cadets, Police Vocational School, Turkey


Detay

�ÇER�K