TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 10 Alan: letme

Hseyin Grbz, Nermin mre
BREYSEL EMEKLLK SSTEM ve YATIRIM FONLARININ YNETM
 
lkemizde 27 Ekim 2003 tarihinde yrrle giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal gvenlik sistemini desteklemek ve gelitirmek amacyla faaliyete geirilmitir. Dier OECD lkelerindeki emeklilik sistemleri ile lkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi karlatrldnda, lkemizde ncelikle sisteme giriin tevik edildiini ve bu tevik sonucunda fon miktarn hzla arttrmann amalandn grmemiz mmkn olabilmektedir. Sistemde on yln sonunda gayri safi milli haslann %5 i ila %10 u arasnda fon birikecei tahmin edilmektedir. Bu almann amac ise; lkemizdeki Bireysel Emeklilik Sisteminin yapsn ve temel organlarn tanmlarken, istatistiki veriler ile sistemin geliimini ortaya koymak ve sistemin yatrm fonlar zerindeki olumlu etkilerine deinmektir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Yatrm Fonlar


THE EFFECT OF THE PRIVATE PENSION SYSTEM AND MUTUAL FUNDS
 
In 27 October 2003, the concept of Private Pension System has emerged as a part of structural reform in order to support and improve the social security system in our country. When the Private Pension System in our country compared to the other OECD countries, it can be seen that in our country encourage entering the system comes first and regarding this, aiming high increases in funds. The System is believed to accumulate funds equivalent to 5% to 10% of GDP by the end of 10th year. The purpose of this paper is to describe the structure and main parts of the Private Pension System, whilst emphasizing the statistics of the values, the development of the system and also the good effects of the system on asset funds.

Keywords: Individual Retirement System, Mutual Funds


Detay

�ÇER�K