TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 9 Alan: Turizm

Nesibe MRZA
YAVA EHRLERN TURZME ETKS: SEFERHSAR RNE
 
Yerel kalknma modeli olarak deerlendirilen Yava ehirler kresellemenin getirdii tketim odakl bir yaam eklinin aksine ticari olmayan bir ethoya sahiptirler. Tarihi, kltrel mirasa ve doal kaynaklara saygl; kk fakat yaam kalitesi byk kentler, Cittaslow (Sakin ehir) hareketinin temel noktasn oluturmaktadr. Bu almann amac yava ehir hareketi ile ticari yn olan turizm sektr arasndaki ilikiyi ortaya koymaktr. alma Trkiyenin ilk yava ehri olan Seferihisar ilesinde konusunda uzman kiilerin grlerini yanstmaktadr. almada; gzlem, grme ve dokman analizi gibi nitel veri toplama yntemlerinden yararlanlm, alglarn ve olaylarn doal ortamda gereki ve btncl bir biimde ortaya konmasna ynelik bir srecin izlendii nitel aratrma yntemi kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Yava Yemek, Krsal Kalknma


Impact of Slow Cities on Tourism: The Example of Seferihisar
 
The Cittaslow (slow city) as a tool for destination development has the non-commercial ethos. Respectful to historical, cultural heritage and natural resources, cities which are small but their quality of life are big, constitute the main point of the Cittaslow (Slow City) movement. This article concentrates on how destination development is conducted in a Cittaslow context. The purpose of this article is to determine the relation between tourism and Cittaslow. This study reflects the views of local officials responsible in Seferihisar which is first slow city of Turkey. The study is based on a combination of qualitative interviews and observations.

Keywords: Cittaslow, Slow Food, Rural Development


Detay

�ÇER�K