TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2015 Say: 5 Alan: Bat Dilleri ve Edebiyatlar

Murat DEMRKAN, Dilber ZEYTNKAYA
Le rle de lhumour dans lefficacit pdagogique
 
Ilk blmde, mizahn tanmna yer verilecektir. Ikinci blmde snfta mizah ve ironi kullanlmal mdr ? sorusunun yant aranmaya allacakr. nc blmde Deleuze, Ziv ve Lethierrynin grleri dorultusunda mizah ve ironinin eitim alanna katks incelenecektir. Bu alandaki farkl grlerin incelenmesinin ardndan mizahn kullanld en uygun zaman belirlenmeye allacaktr. Son blmde ise mizah ve ironi kullanm stratejilerinin etkilerinin neler olabilecei incelenecektir. Bu almann bu alanda alma yrtecek kiilere katk salayaca ve eitimde mizahn yerini aratrmaya tevik edecei dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: mizah, ironi, eitim


The Role of Humor in Pedagogical Efficacy
 
The first part concern a definition of humor. In the second part, we search an appropriate response of this question: shall we use a humor and irony in the class? In the third part, we analyze the impact of humor and irony in education according to Deleuze, Ziv and Lethierry. After the examination of the different points in this field, we will define the most appropriate time of using humor in the class. Finally the effect of using humor and irony strategies will be examined carefully. It is thought that this research will be useful for the researchers on this area and promote them to search the role of humor in pedagogical efficacy.

Keywords: humor, irony, education, humor and irony strategies, pedagogical efficacy


Detay

�ÇER�K