TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2015 Say: 5 Alan: Din

ibrahim elik
MAM GAZALΒNN HYA-U ULUMݒD-DN ADLI ESERNDE ZHD KAVRAMINA YAKLAIMI
 
Kuran- Kerimde farkl ynleriyle dile getirilen zhd, dnyaya kar rabetin kesilmesi ve tamamen Allaha dnk bir hayat yaanmas olarak tarif edilebilir. Hz. Peygamber ve ashab tarafndan bizzat yaanm olan zhd hayat, Sufler tarafndan alglama ve yaam biimlerindeki farkllklaryla tarif edilmitir. slam dnce dnyasnda nemli bir yere sahip olan mam Gazalde kendi bak asyla zhdn ne olduu, zhdn sebepleri, zhdn alametleri, zhde mani halleri, zhdn kendisinde yaand hususlar ve zhdn derecelerini aklamaya alm bu konuda Mslmanlara rehberlik yapmaya almtr. Zhd iin ncelikle illim ve yaknin gerekliliini belirten Gazal, nihayeti itibariyle zhdn Allahn rzasna ulamak iin uyulacak samimi yaam biimi olduunu belirtmektedir. Gazal, gerek bir zhd hayat iin nefsin ve eytann kullanabilecei hususlarn terbiye edilmesi gerektiine inanmaktadr. Uzun bir hayatn planlanmas ise zhde mani dier hallerden biri olmaktadr. Yiyecek, giyecek, mesken, mal, makam ve evlilik gibi hayatn yaanmas iin gerekli eylerde en azla yetinebilme dsturunu temel alan mam Gazal, zhd yaamada zahidleri avam halkn zhd, rif ve lim olanlarn zhd olarak derecelendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: mam Gazal, Zhd, Rabet, Suf, Zahid


ON IMAM GHAZALIS ASCETICISM APPROACH IN HYA-U ULUMݒD-DN
 
The asceticism that have been expressed with different aspects in Quran described as cutting the demand against the world and facing a life in Allah completely. Asceticism life that lived by the prophet and his companions described by Sufs as the differences in perception and life style. Imam Ghazali in the world who has an important place in islamic thought has tried to explain with his own perspective what asceticism is, reasons of asceticism, signs of asceticism, frustrating states of asceticism, asceticisms issues and its degrees and tried to guide to Muslims, too. First of all Ghazali indicates necessity of science and certainty for asceticism, as finally indicates that asceticism is a friendly lifestyle to achieve the pleasure of Allah. Ghazali beleives that it is necessary to edify the issues which are used by nafs and devil for asceticism life. Planning a long life is one of the frustrating states of asceticism. Imam Ghazali who bases on setting the dismissal of necessary things tol ive such as food, clothing, house, goods, office and marriage, grades asceticism as scholars` asceticism and comman people asceticism.

Keywords: Imam Gazal, Zuhd, Raghba, Mystic, Zahid


Detay

�ÇER�K