TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2015 Say: 4 Alan: Politika Bilimi

Mehmet Karaka, Selami zcan
SYASETN FNANSMANININ NEM VE SYAS PARTLERE YAPILAN DEVLET YARDIMI
 
Siyasal partiler, demokrasinin srdrlebilirlii asndan vazgeilmez bir neme sahiptirler. Politik rekabetin artmas partilerin paraya olan ihtiyacn arttrmtr. nemli olan husus, ihtiya duyulan bu kaynan nasl ve nereden elde edileceidir. Halkn, siyaset kurumuna ve siyasetiye olan gvenini yeniden salamak gerekmektedir. Bunun yolu da siyaset kurumunun gelir ve giderlerini saydamlk ve hesap verme sorumluluunu iletecek ekilde paylamasndan gemektedir. Buna ilave olarak, medyann, sivil toplumun ve halkn dzenleme yaplmas konusundaki kararll da nem arzetmektedir. Dier bir ifade ile btnlk bir bak as olmazsa kalc zmn elde edilmesi zor olacaktr. Siyasetin finansman ile ilgili yaplan dzenlemeleri, yolsuzlukla mcadeleye destek olunmasndan ziyade, demokrasinin salam temellere oturtulmasna katk yapan bir sre olarak grmek daha doru bir bak as olacaktr. almamzda bu iliki ortaya koyulmaya allacaktr. Bu kapsamda siyasi partiler, siyasetin finansman ve demokrasi arasndaki iliki zerinde durulacak, lkemizde siyasi partilerin gelirleri ve harcamalar ile yaplan devlet yardmlarna deinilecektir

Anahtar Kelimeler: Siyasi Partiler, Siyasetin Finansman, Siyasi Partilere Devlet Yardm, Siyasi Partilerin Gelirleri, Siyasi Partilerin Harcamalar


THE IMPORTANCE OF FINANCING OF POLITICS AND FINANCIAL STATE ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
 
Political parties are indispensable in the sense of sustainable democracy. The rise of political competition makes political parties need more money. More importantly, the matter is how and where political parties get these financial resources. It is necessity that community trusts political institutions and politicians. For this reason, political institutions should share income and expenditures taking account of transparency and accountability. In addition to this, the decisiveness of media, civil society and community in point of essential regulations is also important. In other words, if there is no integrative perspective, permanent solution would not be possible. Regulations on financing of politics should be evaluated as a process which contributes to develeopment of democracy rather than fighting against corruption. In our study this relationship will be analyzed. Within this framework, the relationship between political parties, financing of politics and democracy will be emphasised on and income and expenditures of political parties and financial state assistance to political parties in our country will be mentioned

Keywords: Political Parties, Financing of Politics, Financial State Assistance to Political Parties, Revenues of Political Parties, Expenditure of Political Parties


Detay

�ÇER�K