TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2015 Say: 3 Alan: Din

Yakup MAHMUTOLU
XIX. YZYILDAN GNMZE BAYBURTTA LM MESSESELER VE ETM-RETM FAALYETLER
 
aamada ele aldmz almann ilk safhasnda; Bayburtun, tarihi sre ierisinde kurulan kkl medreselerinin Osmanlnn son dnemlerindeki eitim faaliyetlerine ve sosyo-kltrel hayattaki konumlarna deinilmitir. kinci aamada; bugn izleri byk oranda kaybolmu olmakla beraber 19. Yzyl boyunca ve 20. Yzyln ikinci yarsna kadar aktif olan ve bugnk l Halk Ktphanesine nclk eden Bayburt ktphanelerinden sz edilmitir. Son aamada; 19. ve 20. Yzylda Bayburtun mehur mderrisleri ve eitim sistemi ele alnmtr. Bunun yannda, Osmanlda Tanzimat dneminde eitimdeki deiiklikler dorultusunda Avrupa eitim kurumlarnn almasnn ardndan Bayburtta da btidiye, Rdiye ve ddiye adyla (bugnk anlamda ilkokul, ortaokul ve lise eitim kurumlarna denk den) yeni eitim kurumlarnn kurulmasyla ortaya kan ikili yapy ifade etme asndan, kurulan modern okullara ve ders mfredatna da deinilmitir.

Anahtar Kelimeler: Bayburtta ilmi hayat, medrese ve ktphaneler, medrese limleri


FROM NINETEENTH CENTURY TO PRESENT SCIENTIFIC INSTITUTIONS AND EDUCATION ACTIVITIES IN BAYBURT
 
The study consists of three phases. In the first phase we have mentioned the education activities of the rooted madrasas in Bayburt in the historical process and the position of this madrasas in the socio-cultural life in the last Ottoman period. The issues we have discussed in the second phase are the Bayburt libraries which were active from beginning the nineteenth century until the second period of the 20.th. century although largely been lost today traces and which also lad the milestones to todays Provincial Public Library. In the final phase, in the 19th and 20th centuries Bayburts famous mudarris (i.e. professor) and the education system are discussed. Furthermore we noted the opening of European educational institutions also in Bayburt in line with the changes in education in the Ottoman Empire during the Tanzimat period in order to express terms of this dual structure, and the modern school curriculum.

Keywords: Scientific life in Bayburt, madrasahs and libraries, madrasa scholars


Detay

�ÇER�K