TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2015 Say: 3 Alan: letme

Mustafa BOZ, Selda UCA ZER
Sosyal Alar ve Sosyal Medya: niversite rencileri zerine Bir Aratrma
 
Gnmzde, sosyal alar ve sosyal medya neredeyse gnlk yaammzn bir paras haline gelmi bulunmaktadr. alma iki ana blmden olumaktadr. Birinci blmde, alan yazn taranarak sosyal medya kavram, sosyal medya aralar, zellikleri, kullanm alanlar ve amalar ile gelimesi incelenmitir. almann ikinci blmnde, anakkale Onsekiz Mart niversitesi rencileri ile alan almas yaplarak, sosyal medya kullanm alkanlklar, sosyal medyay kullanm amalar ve sosyal medya konusundaki alglar belirlenmeye allmtr. almada yz yze anket yntemi kullanlmtr. Anketin genel olarak gvenilirlik analizi yaplmtr. Anket sonularnn istatistiksel olarak deerlendirilmesinde, frekans dalmlarndan yararlanmann yan sra, likert lekli sorularda faktr analizleri yaplm, ortalamalar aras anlaml farkllklar bamsz iki grup aras farklarn testi, varyans analizi (ANOVA) testleriyle ayrca aratrlmtr. Balca bulgular u ekilde sralanabilir: rencilerin tamanna yakn internet kullanmakta ve sosyal medya sitelerini ziyaret etmektedirler. te ikisi hergn internete girmektedir. En sk kullanlan sosyal medya sitesi Facebooktur. rencilerin sosyal medya sitelerini ncelikli kullanm amacnn mzik, video ve fotoraf paylam yapmak ve anlk durum iletimi fonksiyonlarn kullanmak olduu grlmektedir. rencilerin rn ve marka satn alma kararn vermeden nce sosyal medya sitelerindeki yorum ve tavsiyeleri dikkate aldklar anlalmaktadr. Sonu olarak; gnmzde sosyal medya, sadece kii ve gruplarn kulland bir ara deildir. Ayn zamanda irketlerin ve kurumlarn en nemli pazarlama arac haline gelmi bulunmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Web 2.0, Yeni medya, Internet, Pazarlama


Social Networks And Social Media: A Survey On University Students
 
Nowdays, Social media has almost become part of our daily lives. This study consists of two main parts: In the first part, in the light of literature, the concept, properties, usage areas and growth of social media are examined. In the second part of the study, a survey is realised among the students of Canakkale Onsekiz Mart University, and it is tried to determine their usage habits, usage purposes of social media and perceptions about social media. A face to face interview method was used in this study. In general, the reliability of the questionnaire was analyzed. In the statistical evaluation of the results of the survey, frequency distribution was utilized, in the Likert-scale questions, factor analyzes were conducted, and significant differences between means were analyzed by independent-samples t-tests, One- way ANOVA tests. Primary findings can be summarized: Almost, all students use internet and visit social media sites. Two-thirds of them use internet every day. Facebook is the most visited social media site. Previous reasons of the students to use social media are music, video, and photography share and instant case transmission. Students search carefully commends and recommendations written in social media sites before deciding to buy a product and brand. As a result, it can be stated that today, social media is not means used only by individuals or groups. At the same time, it has become the most important marketing tool of companies and institutions.

Keywords: Social media, Web 2.0, New media, Internet, Marketing


Detay

�ÇER�K