TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 41 Alan: Hukuk

Hseyin TANGNER
ANONM RKETLERDE YNETM KURULU YELERNN SORUMLULUU VE ADAMI KARARI LKES
 
Trk Ticaret Kanunu m. 553 hkmnde kurucular, ynetim kurulundaki yeler, yneticilerle tasfiye memurlar yasayla esas szlemeden kaynaklanan grevlerini kusurlar ile ihlal ettiklerinde meydana gelen zarardan ortakla, hisse sahipleriyle alacakllara kar sorumlu olacaklar hkm altna alnarak genel sorumluluk hali dzenlenmitir. Ancak bu sorumluluk i insan karar (business judgment rule) ilkesiyle snrlandrlmaktadr. Nitekim Ynetim kurulunun takdir yetkisine dayanarak vermi olduu kararlar sebebiyle meydana gelen zararlardan her halkarda sorumlu olmalar pasiflemelerine sebebiyet verecektir. Bu anlamda adam karar ilkesi gvenilir bir liman olacaktr.

Anahtar Kelimeler: Sermaye irketleri, Ynetim Kurulu yelerinin Genel Sorumluluk Halleri, Sorumluluk Davas, adam karar ilkesi,


RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BUSINESS JUDGEMENT RULE IN JOINT STOCK COMPANIES
 
A general liability is regulated in Article 553 of Turkish Commercial Code that the founders, members of the board of directors, managers and liquidators are liable to the partnership, shareholders and creditors for the losses incurred if they violate their duties arising from the law and the articles of association. However, this responsibility is limited by the business judgment rule. As a matter of fact, the fact that the Board of Directors is responsible for the losses incurred in every way due to the decisions it has taken based on its discretion will cause the board of directors to become more passive. In this sense, the business judgement rule will be a reliable source for all parts.

Keywords: Capital companies, General Liability of Board Members, Liability Litigation, Business Judgement Rule.


Detay

�ÇER�K