TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 40 Alan: Corafya

Aylin YAMAN KOCADALI
STANBULUN KIRSAL MAHALLELER: GNCEL YASAL DZENLEMELER KAPSAMINDA BR DURUM ANALZ
 
Tarihsel srete lkemizin yerel ynetim sisteminde birok yasal dzenleme yaplmtr. Ancak bu yasal dzenlemeler ierisinde phesiz hibiri 6360 Sayl Kanun kadar etkili olmamtr. 2012 tarih ve 6360 Sayl Kanunun stanbulun krsal yerleme ve ehir-kr nfusu dalmn nasl etkilediini ortaya koymak ve bykehirlerde mahalle durumuna getirilen kylere ynelik gnmzde hayata geirilen yasal dzenlemelerin, stanbul nezdinde gncel bir deerlendirmesini yapmak aratrmamzn temel amacn oluturmaktadr. Bu ama dorultusunda aratrmamzda ncelikle stanbulda bykehir ynetim modelinin geliim sreci ve bu srete alnan idari kararlarn stanbulun kr-ehir yapsn nasl etkiledii ele alnmtr. 6360 Sayl Kanun sonrasnda resmi istatistiklere gre krsal nfusun kalmad stanbul ilinde; gnmzde krsal nfusun gerek durumu ve bunun meknsal dalm ortaya konulmutur. lgili kanun sonrasnda bykehirlerde tartmalarn merkezine oturan bu krsal yerleim birimlerinin durumlar, gncel yasal dzenlemeler erevesinde ele alnmtr. Bu kapsamda, Ekim 2020 tarih ve 7254 Sayl Kanunla, Bykehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 ile 15 Nisan 2021 tarihli evre ve ehircilik Bakanlnn Krsal Mahalle ve Krsal Yerleik Alan Ynetmeliine istinaden stanbul Bykehir Belediyesine gerekletirilen krsal mahalle - krsal yerleik alan bavuru ve onay durumlar incelenmitir. Aratrmamzda Trkiye statistik Kurumu ve stanbul Bykehir Belediyesinden elde edilen verilerinden yararlanlmtr. Veri taban ve data yapsnn oluturulmasnda ArcMap 10.3 yazlm kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Nfus, ynetim, idar corafya, metropoliten ynetim, krsal mahalle, stanbul


RURAL NEIGHBORHOODS OF ISTANBUL: A SITUATION ANALYSIS WITHIN THE SCOPE OF CURRENT LEGAL REGULATIONS
 
Many legal regulations have been made in the local government system of our country in the past. However, none of these legal regulations has been undoubtedly as effective as the law number 6360. The date 2012 and the law 6360 caused remarkable changes in the metropolitan system based on administration, finance, service. The main purpose of our research is to present how the Law No. 6360 affected the distribution of Istanbuls rural settlement and urban-rural population and to make an up-to-date evaluation of the legal regulations carried out for the rural settlements which have been transformed into the new neighborhoods of the city. Accordingly, first of all, the progress of the metropolitan management model in Istanbul has been discussed and it has been defined how the administrative decisions taken in this period affected stanbuls rural-urban structure. Also, the real situation and the spatial distribution of the rural population in stanbul, where according to official statistics rural population is depleted after the implementation of the Law No. 6360, are revealed. The situation of the rural settlements after the Law No. 6360, that is harshly criticized, is discussed within the scope of current legal regulations. In this context, based on the October 2020 date - Law No. 7254 and the dated April 2021 Rural Neighborhood and Rural Settled Area Regulation of the Ministry of Environment and Urbanization, the application and approval status of the rural neighborhood - rural settled area to the Istanbul Metropolitan Municipality has been revealed. In our research, data was collected from the Turkish Statistical Institute and Istanbul Metropolitan Municipality. ArcMap 10.3 software is used to create the database and data structure.

Keywords: Population, administration, administrative geography, metropolitan governance, rural neighborhoods, stanbul


Detay

�ÇER�K