TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 40 Alan: Eitim

Hamit ARAYICI, Belks Gken DEMR, Mustafa SADI, Feyyaz DEMRBA
ETM YNETMNN RGTSEL YAPIRGT KLTR VE LDERLK AISINDAN DEERLENDRLMES
 
Eitim ynetimi, hem ynetim hem de eitim liderlii ile birlikte rten kavramlar ikilemesinden biridir. Bu kavramlar birbiriyle ilikilidir, ancak yine de terimlerin uyguland yere bal olarak tanmsal farkllklara sahiptir. Eitim ynetimi toplumlarn eitim gereksinimlerinin karlanmas adna, nceden belirlenmi zel ve genel hedeflerin gerekletirilmesi iin alr. Eitim rgtlenmesini etkili ve faydal iletmek, gelitirmek, yaayan bir organizma haline getirmek eitim ynetiminin grevidir. Eitim yneticisinin alma alannda barol oyuncusu insandr. Eitim ynetimi baarl uyguland takdirde kurumlarn geliri artarken, eitim kurumlarnn da entelektel baarlarna katk salamaktadr. Etkili bir eitim ynetimi iin gerekli ortamn meydana getirilmesinde, eitim ve retim hedeflerinin yerine getirilebilmesinde, baarl ve mutlu rencilerin yetitirilebilmesinde rgt kltrnn eitim liderleri ynetiminde kritik bir yeri vardr. rgt kltr, okul mdrlerinin liderlik ve ynetim tarzlar bata olmak zere kurumdaki ynetim srelerini etkilemekte bununla birlikte bu ynetim srelerinden de etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eitim Ynetimi, rgtsel Yap, rgt Kltr, Eitim Liderlii


EVALUATION OF EDUCATION MANAGEMENT IN TERMS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE, ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP
 
Educational administration is one of the overlapping concepts with both administration and educational leadership. These concepts are related, but still have definitional differences depending on where the terms are applied. Educational management works to meet the educational needs of societies and to achieve predetermined specific and general goals. It is the duty of the educational administration to operate, develop, and turn the educational organization into a living organism effectively and beneficially. The leading actor in the work area of the education manager is human. If the educational management is implemented successfully, while the income of the institutions increases, it also contributes to the intellectual success of the educational institutions. Organizational culture has a critical role in the management of educational leaders in creating the necessary environment for an effective educational management, fulfilling educational and training goals, and raising successful and happy students. Organizational culture affects the management processes in the institution, especially the leadership and management styles of school principals, and is affected by these management processes.

Keywords: Educational Administration, Organizational Structure, Organizational Culture, Educational Leadership


Detay

�ÇER�K