TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 39 Alan: Psikoloji

Tue GLER, Abdulkadir GL
STANBUL LNDE SALIK OKURYAZARLIK DZEYN BELRLEMEYE YNELK BR ARATIRMA
 
Bu alma stanbulda yaayan 18-70 ya aralndaki bireylerin salk okuryazarlk dzeyinin saptanmas ve ilikili faktrlerin belirlenmesi amacyla yaplmtr. 400 gnll katlmc ile yrtlen almann verileri Tanmlayc zellikler Bilgi Formu ve Trkiye Salk Okuryazarl lei-32 (TSOY-32) ile toplanmtr. Verilerin analizinde SPSS 27.0 (Statistical Package for the Social Sciences) program kullanlmtr. statiksel anlamllk dzeyi α=0.05 olarak kabul edilmitir. Aratrma sonularna gre katlmclarn %29,5inin yetersiz ve %44,25inin sorunlu/snrl, %17,5 yeterli ve %8,75inin mkemmel salk okuryazarlna sahip olduu saptanmtr. Ayrca tedavi ve hizmet boyutunun genel puan, hastalklardan korunma ve saln gelitirilmesi boyutunun genel puanndan yksektir. Katlmclarn gelir dzeyi ve meslek gruplar arasnda anlaml farkllk belirlenmeyip; dier sosyodemografik zelliklerinin salk okuryazarln anlaml olarak etkiledii saptanmtr. Bireylerin salk okuryazarl dzeyleri sorunlu/snrl olup, artrlmas iin gerekli olan almalarn yaplmas gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Salk Okuryazarl, Salk Okuryazarlk Dzeyi, Trkiye Salk Okuryazarl lei (TSOY-32)


A STUDY ON DETERMINING THE LEVEL OF HEALTH LITERACY IN THE PROVINCE OF ISTANBUL
 
This study was conducted to determine the health literacy level of individuals between the ages of 18-70 living in Istanbul and to determine the related factors. The data of the study conducted with 400 volunteer participants were collected with the "Descriptive Characteristics Information Form" and "Turkey Health Literacy Scale-32 (TSOY-32)". SPSS 27.0 (Statistical Package for the Social Sciences) program was used in the analysis of the data. Statistical significance level was accepted as α=0.05. According to the results of the research, it was determined that 29.5% of the participants were inadequate, 44.25% had problematic/limited, 17.5% adequate and 8.75% had excellent health literacy. In addition, the overall score of the treatment and service dimension is higher than the general score of the dimension of prevention from diseases and health promotion. No significant difference was determined between the income level and occupational groups of the participants; It was determined that other sociodemographic characteristics significantly affected health literacy. Individuals' health literacy levels are problematic/limited, and necessary studies should be carried out to increase it.

Keywords: Health Literacy, Health Literacy Level, Turkey Health Literacy Scale (TSOY-32)


Detay

�ÇER�K