TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 37 Alan: Hukuk

Al Shaimaa Abdughafoor Jaber AL-YASSRY
ULUSLARARASI TCAR TAHKMN NEM VE ARAP DNYASINDAK YASALARIN GELMNDEK ROL
 
Zaman iinde kanunlarn geliimi kadar toplumun ihtiyalarn karlayacak yeni mevzuatlar konusuna da dikkat ekmek yaygn bir uygulama haline gelmitir. Bu gelime, zellikle kinci Dnya Sava sonrasnda bu yzyln bandan itibaren uluslararas ticaret masasnda yaanan derin gelime ve dnmlere engel olmayan ve ok nemli bir gelimenin elik ettii tahkim iin de geerlidir. Bu almada; tahkimin dnyadaki durumu ve nemi, i ve d ticaret alanndaki nemli konumu, tahkimin avantajlar, uluslararas ticari tahkim iin gelitirilen en nemli tanmlar ve onu dier zm yntemlerinden ayran zellikleri aktarlacaktr. Ayrca, uluslararas ticari tahkim konusunda belirli kurallar koymak iin oluturulmu en nemli kresel ve blgesel anlamalar, tahkimin kamuda nerede olduunu ve gnmz Arap lkelerindeki dzenlemeleri ile bu yasalarn neler olduunu ve nasl uyguland tartlacaktr.

Anahtar Kelimeler: Ticari Tahkim, Arap lkelerinde Tahkim, Uluslararas Tahkim


THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF LAWS IN THE ARAB WORLD
 
It has become a common practice to draw attention to the issue of new legislations to meet the needs of society as well as the development of laws over time. This development is also valid for arbitration, which has not been an obstacle to the deep developments and transformations that took place at the international trade table since the beginning of this century, especially after the Second World War, and accompanied by a very important development. In this article, we will explain; the situation and importance of arbitration in the world, its important position in the field of domestic and foreign trade, the advantages of arbitration, the most important definitions that developed for international commercial arbitration and the features that distinguish it from other resolution methods. We will also discuss the most important global and regional agreements that has been created to set specific rules on international commercial arbitration, where arbitration is at in the public and regulation of today's Arab countries, what these laws are and how they are applied.

Keywords: Commercial Arbitration, Arbitration in Arab Countries, International Arbitration


Detay

�ÇER�K