TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 35 Alan: Eitim

Ali Selim MANSIZ, ahide Gliz KOLBURAN
OCUKLARIN OYNADII OYUN TRLERNN KLK GELM VE DAVRANII ZERNDEK ETKLER
 
Oyun, ocuklarn elenceli faaliyetlerinden biridir. ocuun olduu her alanda ve zamanda oyun etkinlikleri bulunmaktadr. Oyun, ocuu eitim ve renimini, hayal gcn, yaratcln gelitirme, bilgi ve becerilerini deerlendirme, anlama gibi alanlara katk salamaktadr. Oyun ve oyun trleri ocuun geliiminde nemli rol oynamaktadr. ocuun psikolojik, fizyolojik, motor ve becerilerini gelitirdii gibi davranlarna da byk etki etmektedir. Bu derleme almasnn amac, ocukluun ilk dnemlerinden itibaren oynanan oyun trlerinin ocuun kiilik geliimine ve davran ekillerine yapt etkinin aratrlmasdr. Bu kapsamda oyun trlerinin, ocuu sosyalletirdii, olumlu sosyal davranlarn gelitirdii, empati becerilerini arttrd, zgven ve kendini anlama yeteneklerini gelitirdii saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyun Trleri, ocuk ve ocuk Geliimi


EFFECTS OF THE TYPES OF GAMES PLAYED BY CHILDREN ON PERSONALITY DEVELOPMENT AND BEHAVIOR
 
Play is one of the fun activities of children. There are play activities in every area and time where the child is present. The game contributes to the fields such as the education and learning of the child, developing his imagination, creativity, evaluating and understanding his knowledge and skills. Play and game types play an important role in the development of the child. It not only improves the child's psychological, physiological, motor and skills, but also has a great impact on his behavior. The aim of this compilation study is to investigate the effects of the types of games played from the early childhood on the personality development and behavior patterns of the child. In this context, it has been determined that play types socialize the child, develop prosocial behaviors, increase empathy skills, and improve self-confidence and self-understanding abilities.

Keywords: Play, Game Types, Child and Child Development


Detay

�ÇER�K