TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 35 Alan: Trk Dili ve Edebiyat

Glsemin HAZER
SAT FAK YKLER ZERNE BR OKUMA DENEMES
 
yk tr zerine yaplan kuralmasal incelemelerde, kayna destanlara, kssalara ve sylencelere kadar giden yknn, sre iinde biimsel bakmdan deitii zerinde durulmaktadr. Modern ksa yk, bir olay ya da bir durumu esas alabilecei gibi, iirsel bir sluba, denemeye ya da rportaja yakn bir biime de sahip olabilir. Bu durum, trn yapsnn esnek olmasyla ilgilidir. Sait Faik, yklerinde farkl anlatm biimlerine yer veren, bu ynyle Trk edebiyatnda trn geliimine nemli katklar olan bir yk ustasdr. Yazarn, kalsik kurgulu olay, iirsel bir slubun hakim olduu denemeye yakn duran durum ya da srrealist bir gerekliin ne kt yklerini, ksa yk balamnda okuyup deerlendirmek mmkndr. Sanatnn, geleneksel anlatma biimlerini kulland ya da bunun dna kp anlatm teknikleri bakmndan farkl bir anlaya yneldii ykleri, modern ksa yknn iki trne yakn durmaktadr. Klasik kurgu balamnda olay esas alan ykler yansma aktarmal ykler, biimsel bakmdan trn snrlarn aan, iirsel bir slubu ne karanlar da lirik ykler olarak ele alp incelenebilir. Bu almada Sait Faikin ykleri, ksa yknn trleri olarak gsterilen yansma aktarmal ykler ile lirik ykler balamnda zmlenmeye allacak, rnek tekil eden ykler zerinden bir okumaya gidilecektir.

Anahtar Kelimeler: Modern ksa yk, yansma aktarmal yk, lirik yk, anlatnn evreleri, Sait Faik


A READING ATTEMPT ON SAT FAK STORIES
 
In the theoretical studies on the story genre, it is emphasized that the story, whose source goes back to epics, stories and legends, has changed in terms of form in the process. The modern short story can be based on an event or a situation, or it can have a poetic style, an essay or a form close to an interview. This situation is related to the flexibility of the structure of the species. Sait Faik is a short story writer who influenced the development of the story genre in Turkish literature through his works, established a unique story universe by experimenting different narrative styles in his journey of storytelling, and influenced many story writers with his preferences and tendencies. As confirmed in the researches on the writer's storytelling, the author, whose artistic journey started under the influence of the realistic understanding, moved away from this understanding in a short time, and wrote stories close to essays that gradually adopted a poetic style. Stories in which the artist uses traditional narrative styles or deviates from this and tends towards a different understanding in terms of elements such as narrator, person, time, space and narration techniques, stand close to the two types of modern short stories. Stories based on the event in the context of classical fiction can be considered as "reflective-narrative stories", and those that transcend the boundaries of the genre in terms of form, encompass almost everything and highlight a poetic style can be considered and analyzed as "lyrical stories". In this study, Sait Faik's stories will be analyzed in the context of "reflective-narrative stories" and "lyrical stories", which are shown as types of short stories, and a reading will be made on exemplary stories.

Keywords: : Modern Short Story, reflective-narrative stories, lyrical stories, phases of the narrative, Sait Faik. SAT


Detay

�ÇER�K