TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 35 Alan: alma Ekonomisi

Glcan BATUR TAKIN, Haluk ENGN
SALIK ALIANLARINDA MERHAMET YORGUNLUUNUN RGTSEL VATANDALIK DAVRANIIYLA LKSNE YNELK BR ARATIRMA
 
Salk alanlarnn srekli empati yaparak bakm vermesi, tedavi yapmas ve buna uzun sre devam etmesi bir sre sonra alanlarda merhamet yorgunluuna neden olmaktadr. Merhamet yorgunluu yaayan alanlar zamanla tkenmilik hissi yaayabilir, moral ve motivasyonlar dp heyecanlarn kaybedebilir sonuta rgte olan ballklarn kaybedebilirler. Bu almada kimsesiz, yal ve engelli olan dezavantajl bireylere her trl bakm hizmeti veren salk alanlarndaki merhamet yorgunluunun rgtsel vatandalk davranna olan etkisi ile, merhamet yorgunluu alt boyutlar olan; sevecenlik, umursamazlk, paylamlarn bilincinde olma, balantszlk, bilinli farkndalk ve iliki kesme ile rgtsel vatandalk davran alt boyutlar olan; yardmseverlik, nezaket, centilmenlik, vicdanllk ve sivil erdemin birbirleri ile olan ilikisi incelenmek istenmitir. Amac; alt boyutlaryla merhamet yorgunluunun rgtsel vatandala olan etkisini incelemek, bunlarla ilgili tespitleri yapmak ve gereken nlemleri almaktr. almamzn sonucunda merhamet yorgunluunun rgtsel vatandalk zerinde olumlu etki ettii sonucu kmtr. Ayrca merhametliin alt boyutlarndan umursamazlk, balantszlk ve iliki kesme alglarnn rgtsel vatandalk zerine olumsuz etki ettii; ancak sevecenlik, paylamlarn bilincinde olma, bilinli farkndalk gibi alglarn rgtsel vatandalk zerine daha fazla olumlu etki ettii sonucu ortaya kmtr.

Anahtar Kelimeler: Merhamet Yorgunluu, rgtsel Vatandalk, Regresyon Analizi


A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPASSION FATIGUE OF THE HEALTHCARE EMPLOYEES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
 
Healthcare professionals' empathetic care, treatment and continuing to do so for a long time causes compassion fatigue in employees after a while. Employees who experience compassion fatigue may experience a feeling of burnout, lose their morale and motivation and lose their excitement as a result, they may lose their commitment to the organization. In this study, it was aimed to investigate the effect of compassion fatigue on organizational citizenship behavior in healthcare workers who provide all kinds of care services to orphans, elderly and disadvantaged individuals. Purpose; If compassion fatigue negatively affects organizational citizenship, it is to make the determinations and take the necessary measures. As a result of our study, it was concluded that compassion fatigue has a positive effect on organizational citizenship.

Keywords: Compassion Fatigue, Organizational Citizenship, Regression Analysis


Detay

�ÇER�K