TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 35 Alan: alma Ekonomisi

Tuba ELK, Abdulkadir GL
SALIK KURUMLARINDA TKENMLK: BR KAMU HASTANESNDE ARATIRMA
 
Sal iin yardm talep eden kiilere; dikkatli hizmet sunabilmek, sfr hata ile almak, kaliteli hizmet, yksek verimlilik ve hasta memnuniyetinin hedeflerine ulamak iin tkenmilik durumunun yaanmad bir alma ortamnn byk nemi vardr. Modern sistem yaklamnn amac; memnun, mutlu, iini seven ve tatminkar, motivasyonu yksek, iinden bezmemi yani tkenmemi salk alan demektir. Bu balamda tkenmiliin, salk alannda ve salk alan asndan neminin vurgulanmas ve hassasiyetine dikkat ekilmesi gerekmektedir. Salk sektrndeki alanlarn, yksek beklentili hasta ve hasta yaknlar ile bire bir ilikili almalar sonucu, tkenmilik yaama riskleri, birok meslek grubuna gre daha yksektir. Bu almann amac, salk alanlarnda yaanan tkenmiliin ele alnarak, salk personeli zerindeki etkilerini vurgulamaktr. stanbulda hizmet veren bir kamu hastanesinde yaplan bu almada, toplam 378 doktor, hemire, st dzey ynetici, orta dzey ynetici ve dier grevlerdeki salk alanlarnn demografik ve genel zellikleri asndan tkenmilik durumlar deerlendirilmitir. Genel tkenmilik skoru 2,33 ile bazen ynyle katlmclarn orta dzeyde tkenmilii olduunu gstermektedir. rneklem iin; tkenmilik alt boyutu duyarszlama ve yetkinlik alt boyutlarna gre daha yksek kmtr. Cinsiyet, medeni durum asndan tkenmilik anlaml farkllk gstermemektedir. Ya, ocuk durumu, ocuk says, eitim seviyesi, hizmet sresi, grev durumu, allan blm asndan anlaml farkllk elde edilmitir. Ayrca, tkenme alt boyutu duyarszlama alt boyutunu %71,8 orannda ve duyarszlama alt boyutu, yetkinlik alt boyutunu %16.0 orannda pozitif ynde etkilemektedir. Tkenme alt boyutu yetkinlik alt boyutunu istatistik anlaml etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Tkenmilik, Salk Sektr, Maslach Tkenmilik Modeli


BURNOUT IN HEALTH INSTITUTIONS: RESEARCH IN A PUBLIC HOSPITAL
 
To those who seek help for their health; A work environment without burnout is of great importance in order to provide careful service, to work with zero error, to achieve the goals of quality service, high efficiency and patient satisfaction. The purpose of the modern system approach; It means a health worker who is satisfied, happy, who loves his job and is satisfied, highly motivated, not tired of his job, ie not exhausted. In this context, it is necessary to emphasize the importance of burnout in the field of health and for healthcare workers and to draw attention to its sensitivity. The risk of burnout is higher than many occupational groups, as a result of the one-to-one work of healthcare professionals with high-expectancy patients and their relatives. The aim of this study is to emphasize the effects of burnout in healthcare professionals on healthcare personnel. The burnout status of 378 physicians, nurses, senior managers, mid-level managers and healthcare professionals working in Public Hospital was evaluated in terms of demographic and general characteristics. The general burnout score of 2.33 shows that the participants have moderate burnout in terms of "sometimes". For the sampling; burnout sub-dimension was higher than depersonalization and competence sub-dimensions. Burnout does not differ significantly in terms of gender and marital status. A significant difference was found in terms of age, child status, number of children, education level, service time, duty status, and the department they work in. In addition, the depletion sub-dimension positively affected the depersonalization sub-dimension by 71.8% and the depersonalization sub-dimension positively by 16.0%. The burnout sub-dimension did not affect the competence sub-dimension statistically significantly.

Keywords: Burnout, Healthcare Sector, Maslach Burnout Model


Detay

�ÇER�K