TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2020 Say: 31 Alan: ktisat

Ylmaz BAYAR, Seher UYSAL
DORUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK, KURUMSAL, POLTK, SOSYAL VE KLTREL BELRLEYCLER
 
Dorudan yabanc sermaye yatrmlar 1980li yllardan itibaren artmaya balam ve zellikle gelimekte olan lkeler ile ykselen piyasa ekonomileri iin nemli bir yatrm ve teknoloji transfer kayna olmutur. Birok lke dorudan yabanc sermaye girilerinin olumlu ekonomik etkilerini dikkate alarak kurumsal ve ekonomik aralar kullanarak dorudan yabanc sermaye yatrm ekmeye almlardr. Bu almada dorudan yabanc sermaye yatrmlarnn belirleyicilerine ilikin literatr gzden geirilerek, dorudan yabanc sermaye yatrmlarnn ekonomik, kurumsal, politik, sosyal ve kltrel belirleyicileri ortaya konulmutur.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Etkenler, Kurumsal Etkenler, Politik Etkenler, Sosyal Etkenler, Kltrel Etkenler, Dorudan Yabanc Sermaye Yatrmlar


ECONOMIC, INSTITUTIONAL, POLITICAL, SOCIAL AND CULTURAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS
 
Foreign direct investments have begun to increase as of 1980s and become an important source of investment and technological transfer especially for developing countries and emerging economies. Many countries have tried to attract foreign direct investments through institutional and economic instruments considering the positive effects of foreign direct investments. This study reviews the related literature about the determinants of foreign direct investment inflows and presents the economic, institutional, political, social and cultural determinants of foreign direct investments.

Keywords: Economic Factors, Instituional Factors, Political Factors, Social Factors, Cultural Factors, Foreign Direct Investments


Detay

�ÇER�K