TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2020 Say: 29 Alan: Halk Bilimi

Funda KOCAAY
ALIMA HAYATINDA VE SALIINDA GVENLK KLTR OLGUSU VE GVENLK KLTR ALGISIYLA LGL LTERATR NCELEMES
 
alma hayatna ilikin gvenli bir ortam salanmas, alanlar arasndaki iletiimin glendirilmesi, ekipman kullanmnn etkinletirilmesi, igc motivasyonunun arttrlmas ve kurumsal aidiyetin glendirmesi, mikro dzeyde kurumlar ve iletmeler asndan byk nem tamaktadr. Bir st lekte ise yine bu hususlarn lke ekonomileri iin de ciddi etkiler yaratmakta olduu ifade edilmektedir. Bu noktada gvenlik kltr olgusu zellikle i dnyas asndan dikkate alnmas gereken bir kavram olarak son yllarda n plana kmtr. Bu kapsamda gvenlik kltrne ynelik ynetici/alan alglarnn llmesi ve gvenlik kltrnn boyutlarnn belirlenmesi almalar da bilim dnyasnda nemli bir aratrma alan olarak karmza kmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Gvenlik Kltr, alma Hayat, Gvenlik Kltr Boyutlar, Sal


THE CONCEPT OF SAFETY CULTURE IN WORKING LIFE-HEALTH AND LITERATURE REVIEW ABOUT THE SECURITY CULTURE PERCEPTION
 
Providing a safe environment in business life; strengthening the communications between employees, using the equipments efficiently, increasing the motivation of workforce and strengthening corporate belonging, have great importance for institutions and enterprises at micro level. On a higher scale, it is stated that these issues also have serious beneficial effects on the national economies. At this point, the concept of security culture has come to the force as a concept that should be taken into consideration especially in the business world. In this context, studies of measuring the perceptions of managers / employees towards security culture and determining the dimensions of security culture are increasingly emerging as a research area in the world of science.

Keywords: Safety Culture, Working Life, Dimensions of Security Culture, Occupational Health


Detay

�ÇER�K