TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2020 Say: 28 Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Filiz ZTRK
AVAT-TEPEKY GELENEKSEL YAAM KLTR MZES SRDRLEBLRLK SORUNU
 
Toplumun, gelenek ve grenek gibi kltr gelerinin sonraki kuaklara aktarlmas, ait olduu toplumun hafzasnda yer etmesi ile mmkn olabilir. Soyut ve somut kltr varlklar o toplum bireylerinin gemile ba kurmasn salar. Bu nedenlerle de milli kltr unsurlarnn tantlmas ve unutulmamas amacyla mzeler kurulmutur. Mzeler, ait olduklar toplumlarn dn ve bugn arasnda kpr vazifesi grrler. Artvin Yaam Eitim ve Kltr Dernei (Ayek-Der) bu amala Tepekyde Geleneksel Yaam Kltr Mzesini kurmutur. Dernek, Tepekyn unutulmaya yz tutmu geleneksel yaam malzemelerinin muhafaza edilmesi iin ciddi giriimlerde bulunmutur. Mzenin kuruluuna ileri Bakanl Dernekler Dairesi Bakanl, avat Kaymakaml, Tepeky Muhtarl, Tepeky Halk ve dier illerdeki Tepeky Dernekleri destek vermitir. 2014 ylnda almalara balanm, 2015 Haziran aynda da ziyarete alm olan mzeye giri cretsizdir. Ba yoluyla toplanan eserler, eski bir okul binasnn tadilattan geirilmesinden sonra burada sergilenmektedir. Mzede giyim eyalar, hal, kilim gibi dokumalar, ahap, metal, seramikten gnlk kullanm malzemeleri sergilenmektedir. Kltr Bakanl, Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrlne bal olmayan mze, dernek ynetimi ve Tepeky muhtarlnn abalar ile yaatlmaya allmaktadr. Bu nedenle mzenin, varln devam ettirebilmesi iin srdrlebilir zmlere ihtiya duyulmaktadr. Bu alma, Tepeky Geleneksel Yaam Mzesinin tantlmas ve yaad srdrlebilirlik sorununa dikkat ekmeyi amalamaktadr.

Anahtar Kelimeler: avat, Tepeky Mzesi, Geleneksel, Kltr, Ky Mzesi, Srdrlebilirlik


AVAT-TEPEKY TRADITIONAL LIFE CULTURE MUSEUM SUSTAINABILITY ISSUE
 
The customs and traditions, which enable the transfer of cultural elements of the society to the next generations, can be kept alive only if they have a place in the memory of that society. The individuals of that society can provide a connection with the past thanks to the abstract and concrete cultural assets. For these reasons, museums have been established in order to introduce national cultural elements and not to forget them. Museums serve as a bridge between the past and present of the societies that they belong to. For this purpose, Artvin Life Education and Culture Association (Ayek-Der) has established the Traditional Life Culture Museum in Tepeky. The association has made serious attempts to preserve the traditional life materials of Tepeky that has sunk into oblivion. The establishment of the museum was supported by the Ministry of Internal Affairs - Department of Associations, avat District Governorate, Mukhtar of Tepeky, people of Tepeky and associations of Tepeky in other provinces. The museum, which was established in 2014 and opened to visitors in June 2015, can be visited free of charge. The objects collected through donations are exhibited in a renovated old school building. The clothing materials, the weavings such as carpets and rugs, and daily-use materials such as wood, metal and ceramics are exhibited. The museum, which is not attached to the Ministry of Culture, General Directorate of Cultural Heritage and Museums, is tried to be kept alive through the efforts of the association management and the Tepeky mukhtar. Therefore, sustainability solutions are needed for the museum to survive. This study aims to introduce the Tepeky Traditional Life Museum and draw attention to its sustainability problem.

Keywords: avat, Tepeky Museum, Traditional, Culture, Village Museum, Sustainability


Detay

�ÇER�K