TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2019 Say: 24 Alan: Mzik

Ahmet Tun BUYRUKLAR
KLASK KEMENE YAPIMINDA ANTROPOMETRK YAKLAIMLAR
 
Trk Mzii alglarndan klasik kemene hakknda yaplan almalarn byk bir blmnde, algnn organolojik zellikleri, icrasnn eitimi ve icraclar gibi konular ilenmi fakat yapm ile ilgili almalara ok az yer verilmitir. Snrl saydaki bu almalarda da geleneksel boyutlar ve yapm teknikleri yzeysel olarak anlatlm olup, erken mzik eitiminde kullanlmak zere boyutlandrlm herhangi bir algya yer verilmemitir. Avrupa mziinde kullanlan keman ailesi ve gitar gibi alglarn, ocuk icraclarn eitimi iin imal edilmi kk boyutlu olanlar mevcuttur. Trk mzii eitiminin baarl ekilde srdrlebilmesi iin, alg eitimine erken yalarda balanmas gerekmektedir. Bu almada antropometrik olarak klasik kemene, 3/4 ve 1/2 boyutlarda llendirilmi, icra eitimine erken yata balanabilmesi iin gerekli alglarn imalat srecinin ilk adm olan projelendirme gerekletirilmitir. Klasik kemeneler iin oluturulan ller, tablo halinde verilmitir. Ayrca algnn retim aamalar anlatlm, aamalar i sras eklinde dzenlenmitir. algnn yapmnda kullanlan ana malzeme olan aalar incelenmi ve kullanlacak aletlere detayl olarak yer verilmitir. Sonu olarak, halen boyutlar sebebiyle erken mzik eitiminde kullanlamayan klasik kemenenin, yaplan bu almayla, Trk Mziinde klasik kemene eitimine, 1/2 kemene ile 6-9 yanda, 3/4 kemene ile 10-14 yanda balanabilmesi mmkn olacaktr.

Anahtar Kelimeler: Klasik Kemene, ocuk alglar, Mzik Eitimi, Antropometri, Aa Teknolojisi.


ANTHROPOMETRIC APPROACHES IN CLASSICAL KEMENCE
 
For the most part of the studies on classical kemene in Turkish music instruments, subjects such as organological characteristics, training and performers of the instrument were handled and studies on the construction were performed. Although the traditional dimensions and construction techniques are described superficially with limited number of studies, there is no research about instruments sized for using in early music education. The instruments used in European music, such as the violin family and guitar, are small-sized instruments made for the training of children performers. In order to continue the Turkish music education successfully, instrument education must be started at an early age. In this way, the duration of training will be significantly extended. In this study, classical kemene, 3/4 and 1/2 dimensions, dere designed,and the first step in the manufacturing process of the instruments required to be started at an early age were realized. Measurements for classical kemene were provided as a table. In addition, the production stages of the instrument were explained and the stages were arranged as work order. Trees, which are the main material used in the construction of the instrument, were examined and the tools to be used were given in detail. As a result, with this study the classical kemence, which cannot be used in early music education because of its size, will make classical kemene education possible in Turkish Music for 7-10 years with 1/2 kemene and 10-14 age with 3/4 kemene.

Keywords: Classical Kemence, Musical Instruments for Kids, Anthropometry, Wood Technologies.


Detay

�ÇER�K