TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2019 Say: 24 Alan: Eitim

Hacer EFE, nsal UMDU TOPSAKAL
ORTAOKUL RENCLERNN BLM MERKEZ ALGILARI
 
Bu almada ortaokul 8.snf rencilerinin bilim merkezleri hakkndaki dnceleri ve alglar incelenmitir. almann deseni niteldir. almada fenomenolojik (olgubilim) yaklam kullanlmtr. almann rneklemini 9 kz, 9 erkek renci olmak zere toplam 18 adet 8. snf rencisi oluturmaktadr. alma kapsamnda bir bilim merkezine gezi dzenlenmitir. Gezi sonrasnda rencilerden gnlk tutmalar istenmitir. Veri toplama arac olarak rencilerin tuttuklar gnlkler incelenmitir. Gnlklerde rencilerin o gnk gezi hakkndaki dnceleri, neler rendikleri, bilim merkezleriyle ilgili genel grlerini almaya ynelik 8 soru bulunmaktadr. Gnlklerden elde edilen veriler dorultusunda renciler bilim merkezini sevdiklerini, bilgilendirici ve elenceli bir yer olarak grdklerini ifade etmilerdir. Ayrca bilim merkezinin en elenceli ynnn planetaryum olduunu belirtmilerdir.

Anahtar Kelimeler: Bilim Merkezi, okul d renme, fen eitimi, planetaryum, gnlk


PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT SCIENCE CENTER
 
In this study, the thoughts and perceptions of middle school 8th grade students about science centers were examined. The pattern of the study is qualitative. Phenomenological approach was used in the study. The sample of the study consisted of 18 eighth grade students (9 female and 9 male students). A trip to a science center was organized.After the trip, students were asked to keep a diary. Students' diaries were examined for obtaining data. In the diaries, there are 8 questions about the students' thoughts about the day's trip, what they learned and the general opinions about the science centers. According to the data obtained from the diaries, the students stated that they liked the science center as an informative learning place and found the trip funny. They also stated that the most fun aspect of the science center was the planetarium.

Keywords: Science center, out-door education, science education, planetarium, diary


Detay

�ÇER�K