TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2019 Say: 24 Alan: Tarih

Kemal ZCAN, Hande GNDZ
KIRIM TRKLERNN MLL HAREKETNDE YER ALAN BAZI KADINLARIN ZBEKSTANDAK FAALYETLER
 
18 Mays 1944 gecesi ihanet sulamas ile vatanlarndan srgn edilen Krm Trkleri bir sre sonra Krma dnmek iin Sovyet ynetimine kar kararl bir Mill Hareket oluturmulard. Hareketin lideri olarak bilinen Mustafa Abdlcemil Krmolu ile balatlan vatana dn mcadelesinde birok kadn da faaliyette bulunmutu. Zore Beevli, Sdka Cemileva, Ediye Muradosilova, Aye Seyitmuratova, Vasfiye Cemileva, Fatma Yazcyeva, efika Konsul gibi birok kadn zbekistanda ilk olarak ev toplantlar yapmlard. Ardndan Mill Hareket kadnlar bulunduklar yerlerde gruplar kurarak tekilatlanmaya balamlard. Bu sre zarfnda her bir kadna ayr grevler verilerek koordinasyon salanmaya allmt. Bylece kadnlar birok mektup ve dileke yazarak, halk vekili olarak Moskovaya giderek Mill Hareketteki almalara katk salamlard.

Anahtar Kelimeler: Krm, zbekistan, Mill Hareket, Kadn


The activities of some women in the national movement of the Crimean Turks in Uzbekistan
 
The Crimean Turks who were exiled from their homeland on the night of May 18, 1944, were accused of treason, and after a while they formed a decisive national movement against the Soviet rulet o return to Crimea. Many women were also active in the struggle to return to the homeland, which was initiated by Mustafa Abdlcemil Krmolu, known as the leader of the movement. Many women, such as Zore Beevli, Sdka Cemileva, Ediye Muradosilova, Aye Seyitmuratova, Vasfiye Cemileva, Fatma Yazcyeva, efika Konsul made home meetings in Uzbekistan first. Then the women of the national movement began to establish groups where they were. During this time, each woman was tried to provide coordination with separate tasks. Thus, the women, by writing many letters and petitions, went to Moscow as a deputy of the people and contributed to the studies in the national movement.

Keywords: Crimean, Uzbekistan, National Movement, Woman


Detay

�ÇER�K