TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2018 Say: 21 Alan: statistik-Saysal Yntemler-Ekonometri

Nevzat DEMR
SALIK SEKTRNDE TBAR KAVRAMI VE TBAR BLEENLERNDEN DUYGUSAL EKM ETKLEYEN FAKTRLERN PATH ANALZ YARDIMIYLA BELRLENMES
 
Kurumsal itibar, iletmeler iin en nemli stratejik kaynaklardan biridir. Soyut bir varlk olan kurumsal itibar, iletmeler iin uzun dnemli rekabet avantaj yaratabilecek nemli faydalar salar. Kreselleen dnyamzda rekabetin youn olduu sektrlerden birisi de salk sektrdr. Bu sektrde faaliyette bulunan salk kurumlar rekabet avantaj elde etmek iin kurumsal itibarlarna nem vermek ve korumak durumundadrlar. Bu almann amac, salk sektrnn temelini oluturan hastaneler iin salk alanlarna ynelik itibar alglarnn llmesi, itibar boyutlarndan duygusal ekimi etkileyen faktrlerin dolayl-dolaysz ve toplam etki katsaylarnn path analizi yardmyla belirlenerek, itibar arttrlmasnda nasl bir yol izlenmesine gerektiine ynelik karmlarda bulunmaktr. Analiz sonucunda, hastaneler duygusal ekimin artmas iin toplam etki asndan ilk sralamada vizyon ve liderlik konumlarn, sosyal ve evresel sorumluluk faaliyetlerini ve rn hizmet kalitelerini iyiletirmek durumundadr.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, Salk sektr, Path analizi


DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING THE EMOTIONAL ATTRACTION FROM THE REPUTATION CONCEPT AND REPUTATION COMPONENTS IN HEALTH SECTOR BY MEANS OF PATH ANALYSIS
 
Corporate reputation is one of the most important strategic resources for enterprises. Corporate Reputation, an abstract asset, provides significant benefits that can create a long-term competitive advantage for businesses. One of the sectors where competition is intense in our globalizing world is the health sector. Health institutions operating in this sector have to pay attention to and protect their corporate reputation in order to gain competitive advantage. The aim of this study is to measure the reputation perceptions of health workers for hospitals that constitute the basis of the health sector, to determine the indirect-direct and total impact coefficients of the factors affecting emotional attraction from the dimensions of the reputation and to make conclusions about how to follow the way to increase the reputation. As a result of the analysis, hospitals need to improve their vision and leadership positions, social and environmental responsibility activities and product service quality in the first three rankings in terms of total impact in order to increase emotional attractiveness.

Keywords: Corporate reputation, Health sector, Path analysis


Detay

�ÇER�K