TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2018 Say: 19 Alan: Din

Serpil BAAR
KURANDA ALENN MANEV DEERN YENDEN SORMAK
 
Toplumsal yapnn merkezi bir unsuru olarak aile gnmzde, dalma gibi eitli risklerle kar karyadr. Bu risklere kar aile ile ilgili Kuran ayetleri ve hadisler, manevi deer ilkeleri sunarak bu yapy ayakta tutmann yolunu gstermektedir. Aile, hem birey hem de toplum iin ok ynl bir ileve sahiptir. Bu ynyle, insanlk tarihinden gnmze kadar btn toplumlarda nemli bir kurum olma zelliini korumutur. Ailenin kurulu aamalarndan itibaren, bu kurumda dinin manevi deerlerine gre birlii ve devamll salamak esastr. Bu amala bireysel olarak kadn ve erkee den sorumluluklar olduu gibi, topluma da den sorumluluklar vardr. Gnmzde ise, bu manevi deerlerden yoksunluk veya bu deerlerle modernitenin girdii atma, aile sorunlarnn temelini oluturmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Aile, Deer, Soru, Varlk


ASKING AGAIN TO THE MORAL VALUE OF THE FAMILY IN QURAN
 
Today social structure of the family as a central element has faced with various risks such as dissolution. These verses of the Qur'an and the hadith related to family against risks shows the way to keep the structure standing policy of providing moral values. Families have a versatile functions either individual or society. In this respect, the history of mankind until today it has protected their status as an important institution in all societies. To protect is essential for the unity and continuity in these institutions according to religious moral values since the family's foundation stage. For this purpose, as there are responsibility of the individual men and women, society has the responsibility too. Today, deprivation of these moral values or conflict of modernity with these values is the basis of family problems.

Keywords: Society, Family, Value, Ask, Existence


Detay

�ÇER�K